Präster i Villands kontrakt under skånska kriget

 

 

Församling

Kyrkoherde/komminister

Födelse- och dödsår

Period i församlingen

Född

Universitetsstudier

Krigsåren 1676-79

Anm.

Kristianstad och Vä Carsten Söffrensen Fundanus 16??-1677 1669-1677 ? Köpenhamn Danskarna rev ned prästgården i Kristianstad för att använda som bränsle.  
Kristianstad och Vä Hans Pedersen Ca 1637-1686 1677-1678 Kristianstad ? Utnämndes av Kristian V, förflyttades av Karl XI till Vram.  
Kristianstad och Vä Andreas Hellman 1646-1707 1678-1707 Södra Unnaryd Lund Utsågs av Karl XI till att göra Kristianstad som ett mönster i försvenskningsarbetet. Blev 1682 prost i Gärds härad. Regementspastor vid Livgardet 1677-1678
Kristianstad och Vä Hans Pedersen (komm. och prebendekyrkoherde i Nosaby) se ovan          
Kristianstad och Vä Erik Jonsson Waldenius 16??-1??? 1678-1680 Gotland Uppsala Inga uppgifter.  
Kristianstad och Vä Hans Sörensen (hospitalspred.) 16??-1676 1665-1676 ? ? Inga uppgifter.  
Ivetofta Lars Stobaeus Ca 1634-1691 1669-1682 Stoby Köpenhamn Inga uppgifter Förflyttad till Träne och Djurröd.
Trolle-Ljungby och Gualöv Henrik Nissenius von der Wettering 1624-1693 1651-1693 Sönderborg Köpenhamn Kom högt i Karl XI:s gunst under den tid denne hade sitt högkvarter i prästgården. Icke desto mindre hade han med viss framgång "dribblat" med danskarna, främst hertigen av Plön, vid deras ankomst sensommaren 1676. Året därpå hamnade han dock i bekymmer och satt 17 veckor i fångenskap i Landskrona och Köpenhamn. Prästgården i Trolle-Ljungby förstördes genom vådeld 1/3 1679, men som plåster på såren adlades N:s barn.  
Åhus Casten Rönnow Ca 1638-1691 1661-1682 Ronneby Strassburg, Rostock, Köpenhamn, Greifswald Skaffade sig kungens stora bevågenhet, om genom spishistorien eller på annat sätt är ovisst. Blev sedan kyrkoherde i Halmstad.
Viby och Rinkaby Hans Hansson Gudmantorp   1675-1681       Se Finja
Oppmanna och Vånga Niels Olufsen Löderup 1624-1689 1653-1689 Löderup Köpenhamn Inga uppgifter.  
Fjälkinge och Nymö Peder Pedersen 16??-1697 1653-1696 Lolland Köpenhamn Inga uppgifter.  
Fjälkestad och Råbelöv Jens Madtzön 16??-1702 1655-1702 Fyn? ? Inga uppgifter.  
Österlöv Lars Blanxius 1640-1713 1674-1713 Nakskov Köpenhamn Inga uppgifter. Informator hos familjen Gyldenstierne på Karsholm och Svaneholm.
Ivö och Kiaby Poul Nielsen 16??-1679 1652-1679 Kristianstad? Köpenhamn Inga uppgifter  
               
Källa: Lunds stifts herdaminne : från reformationen till nyaste tid. Ser. 2, Biografier, 12, Villands och Gärds kontrakt. - Lund, 2004

Under arbete)

©Bengt Nilsson
benni@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2007-03-18 14:49