Make your own free website on Tripod.com
Informasjon om Endometrioseforeningen

Endometrioseforeningen er en landsdekkende forening som ble stiftet 09.04.97. Foreningens formål er som følger:
  • være en støtteorganisasjon for kvinner med endometriose.

  • gi informasjon til medlemmene, samt avholde 2 medlemsmøter i året.

  • opplyse leger om sykdommen, slik at kvinner med endometriose blir tatt på alvor og får behandling/diagnose på et tidlig tidspunkt.

  • påvirke offentlige myndigheter til å satse på forskning, slik at behandlingstilbudet bedres.

  • informere om sykdommen i media.

  • jobbe aktivt for å få et godt samspill mellom fagpersoner og pasienter.

  • oversette faglitteratur til norsk.

  • jobbe for å få sentralisert behandlingstilbudet slik at kvinner med endometriose henvises til dyktige gynekologiske kirurger / spesialister i endometriose.
  • å få endometriose anerkjent som kronisk sykdom innen trygdeetaten slik at de som er hardest rammet har mulighet for å få hel eller delvis uførepensjon.
  • samarbeide med andre organisasjoner relatert til kvinnesykdommer.


Vi er i dag 6 personer i styret, alle med diagnosen endometriose. Vi har vært gjennom flere forskjellige behandlinger uten å bli kvitt sykdommen. Dette gjenspeiler det dårlige behandlingstilbudet som foreligger pr. i dag.

Dersom du ønsker å bli medlem, trenger mer informasjon om sykdommen eller noen å snakke med,
klikk her : medlemsinformasjon


Styret i foreningen i år 2006 :


VERV :

Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Web-ansvarlig
Styremedlem

   NAVN

:   Marianne Nicolaysen
:   Miriam Just
:   Susanne Skramstad
:   Hedda Cisse
:   Katarina Magnus
:   Maria Dahlgren

Endometrioseforeningen
Postboks 1012,  Lura
4391 Sandnes
E-mail : endonorge@yahoo.com

Tilbake til hovedsiden