Make your own free website on Tripod.com

logo

Vanderbilt Universitet starter forskningsinstitutt
sammen med Endometriosis Association !


Vanderbilt University School of Medicine, et av USA’s førende universiteter innenfor medisin og forskning, har invitert Endometriosis Association (EA) til å etablere et forskningsinstitutt hos dem i Nashville, Tennessee, USA .

De tilbyr:


Aldri før har en stor medisinsk institusjon så tydelig forpliktet seg til at løse det medisinske og vitenskapelige mysterium omkring endometriose. Vanderbilts partnerskap med en veldedighetsorganisasjon som vår er unik, og skal ses på som en kjempekompliment til våre medlemmers engasjement innenfor forskning.
 

En felles internasjonal vinkling

Størstedelen av endometrioseforskningen har tidligere foregått litt her og litt der. Det skyldes dels  sporadiske forskningsmidler, dels sykdommens mange dimensjoner. Ved å samle en gruppe målrettede forskere som kan fokusere på å løse sykdommens mysterier uten å skulle bekymre seg om å skaffe midler, utføre administrativt arbeid m.m. som så mange forskere er tvunget til i dag, vil denne gruppen ha ressursene til å finne svaret. Nettopp denne måten å arbeide på har virket utrolig godt på Dartmouth Medical School, hvor EA's Tracy H. Dickinson's Forskningsprogram holder til. Vi håper å kunne utvide dette konseptet på Vanderbilt til et bredt samarbeid.

Ut over den permanente, tverrfaglige forskningsgruppen på Vanderbilt vil gruppen komme til å bestå av flere lovende forskere fra forskjellige land som vil arbeide i tre år som en del av "New Investigator Awards". Disse prisene skulle hjelpe med å fremme forskningen på verdensplan, gi input til forskningen på tvers av kulturelle grenser, utdanne potensielle ledende forskere for andre endometrioseforskningsgrupper rundt om i verden og lære opp nye forskere innenfor vårt område.
 

Engasjerte forskere

Før Vanderbilt kontaktet oss og foreslo et samarbeide, var vi allerede imponerte over Professor Kevin Osteens endometrioseforskning. Det har vært helt fantastisk å arbeide sammen med Vanderbilt mens vi støpte visjonene for prosjektet. Dr. Osteen og hans kolleger har allerede utarbeidet en fremgangsmåte som sier:
"La oss se på sykdommen som en helhet i motsetning til å finne ett stykke vitenskapelig data om gangen. La oss velge en systematisk, målrettet og felles innfallsvinkel. La oss gjøre det på en slik måte at vi finner svarene. "
Som én av styremedlemmene sa: "Stopp ikke før vi kan kureres!".

Gjennom EA søker Dr. Osteen og hans kolleger aktiv involvering, kreativitet og motivasjon fra de kvinner  som lider mest av sykdommen. Idet foreningen konstant får feedback fra kvinner med endo, er det én av måtene  hvor vi kan involvere pasienter direkte i forskningsprosessen. Ved å lytte til pasientene har foreningen vært særdeles aktiv i å få de mange myter omkring endometriose til å forsvinne, samt å få forskningen på rett vei.

Stor kampanje for å skaffe forskningsmidler
Til gjengjeld har Vanderbilt bedt foreningen om US$1 million (ca. 8 mill. Nkr.) til å hjelpe med å betale forskere for vår involvering i å sette kursen, samt om lov til at bruke vårt navn i forbindelse med forskningen.

Å skaffe et så stort  beløp til forskning blir hardt arbeid, men med hjelp fra medlemmene og deres familier er vi sikre på at det nok skal lykkes.
 

Dette er en enestående mulighet til å fremme forskningen innenfor endometriose!

Vi skal kunne vise hvor mye denne forskningsenheten betyr for kvinner med endometriose og deres familier.
 

Derfor, hvis du har mulighet for det, så gi penger til forskning i dag!
 

Bidrag kan sendes pr. sjekk til :

Endometrioseforeningen
Postboks 1012 Lura
4391 Sandnes

eller settes inn på konto :

0532.5916127, merket "forskning".

Alle bidrag går ubeskåret til forskning !
 
 

 Tilbake til hovedsiden