Make your own free website on Tripod.com

Vet du at endometriose er en av de vanligste kvinnesykdommene, men likevel så lite kjent? Nå vil vi gjøre noe med dette!!

Støtt arbeidet vårt og vi vil gi deg informasjon og støtte tilbake!

Medlemsskap i Endometrioseforeningen koster pr. år :

og kan bestilles via e-mail ved å klikke her : innmeldingsskjema eller ved å sende e-mail til Karen Bertelsen mbertels@online.no eller pr. telefon til Karen : 69 17 58 98.

Støttemedlemskap anbefales til familie, venner, leger, annet medisinsk personell og andre interesserte som ikke har diagnosen endometriose.


Endometrioseforeningen
Postboks 1012,  Lura
4391 Sandnes
kontonr. 3250.22.46738


Tilbake til hovedsiden