Make your own free website on Tripod.com

Week of ____. __ .99

Month of the:

Holidays:

Getsuyoobi
Shiba Kensuro
Isawa Dewa
Togashi Hosodo
Otaku Francis
Hida Yoshiki
(Tengu/Kakita) Yoshi
Moto Viskatos
Soshi Kyo
Tameyoshi (eta) aka Flex
Kinnojo (eta) aka Scroll Boy


Suiyoobi
Otaku Shisoo
Kakita Minoru
Kakita Dojurin
Shosuro Kiyumi
Togashi Kuro
Hida Kaimu
Otomo Reiko
Otomo's Servants Umako-
Ajo-
Jubei-
Yamu-
Nishiko-
Nazoko-


Doyoobi
Isawa Nuriko
Isawa Miaka
Daidoji Yoshi
Shosuro Tobei
Kuni Musashi
Shinjo Biaku
Shinjo Miaka
Matsu Die-hachi
Bayushi Gemu
Ide Sanshi
Chin The richest Eta in Rokugan


Other Major Players ................................................................................................................................................................
Ryu Yanagi ................................................................................................................................................................
Otomo ................................................................................................................................................................
Seppun ................................................................................................................................................................
Miya ................................................................................................................................................................
Crane ................................................................................................................................................................
Lion ................................................................................................................................................................
Crab ................................................................................................................................................................
Unicorn ................................................................................................................................................................
Phoenix ................................................................................................................................................................
Dragon ................................................................................................................................................................
Scorpion ................................................................................................................................................................
Sparrow ................................................................................................................................................................
Dragonfly ................................................................................................................................................................
Mantis ................................................................................................................................................................
Fox ................................................................................................................................................................
Kolat ................................................................................................................................................................
Shadow ................................................................................................................................................................
Kami ................................................................................................................................................................
Fortunes ................................................................................................................................................................
Ancestors ................................................................................................................................................................


Return