Make your own free website on Tripod.com

SMK. Methodist (ACS) Seremban

Perancangan Strategik Tahunan 2001

Kemahiran Hidup Ting. 1

 1. Objektif
  1. Menjalankan kerja buat sendiri yang mudah berkaitan dengan binaan, pemasangan dan penyelenggaraan kerja kayu logam, elektrik dan elektronik dan membaik pulih.
  2. Merancang, menyedia dan memasak makanan seimbang yang mudah serta cepat disediakan untuk diri sendiri.
  3. Membersihkan, mengemas dan menghias tempat kediaman
  4. Menjalankan kerja perkebunan yang mudah seperti menjaga pokok-pokok tumbuhan hiasan di rumah
  5. Memperolehi ilmu pengetahuan tentang bahan-bahan dalam bidang kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik serta membuat pengekosan
  6. Menambah pemahaman tentang asas perdagangan yang berorientasikan kepada keusahawanan dalam hidup sehari-hari
  7. Bersikap suka berusaha, jujur, bekerjasama dan mengamalkan cara kerja yang sistematik, selamat, bersih, kemas dan berdisiplin
  8. Pelajar dapat menguasai kemahiran manipulatif
  9. Pelajar bersikap positif terhadap pelajaran dan menceburkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran
  10. Pelajar disediakan dengan lengkap dari segi sukatan dan kemahiran menjawab soalan untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang dalam ujian dan juga peperiksaan.
  11. Meningkatkan peratus pelajar daripada kumpulan lemah dan galus yang lulus dalam peperiksaan.
  12. Meningkatkan peratus pelajar daripada kumpulan cemerlang yang mendapat cemerlang A atau B dalam peperiksaan.
 2. Latar Belakang
  1. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang diambil oleh semua pelajar di tingkatan satu hingga tingkatan tiga. Matapelajaran ini melibatkan kerja amali kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik, perkebunan, kerja paip, masakan dan jahitan.
  2. Perancangan dan strategi yang berkesan pada tahun 2000 akan diteruskan untuk tahun 2001.
 3. Ukuran Kebolehan Pelajar
  1. Kebolehan pelajar telah dibahagikan kepada tiga kumpulan berdasarkan kepada peperiksaan akhir tahun 2000.

  Kebolehan pelajar Bilangan pelajar Peratus

  a) Cemerlang 21 6.72 %

  b) Galus 158 54.64 %

  c) Lemah 124 39.74 %

 4. Masalah
  1. Terdapat sebilangan pelajar yang tidak dapat menguasai Bahasa Malaysia dengan baik.
  2. Terdapat pelajar yang kurang berminat
  3. Terdapat pelajar yang tidak mengambil berat tentang ujian dan peperiksaan
  4. Terdapat pelajar yang bersikap malas untuk menyiap kerja-kerja latihan
  5. Terdapat pelajar yang bersikap sambil lewa dan tidak bertanggungjawab
  6. Bengkel yang kurang selesa melemahkan semangat pelajar
  7. Alat- alat yang sudah lama dan tidak mencukupi.
 5. Strategi-Strategi untuk mengatasi masalah
  1. Memberi bimbingan dan tunjukajar melalui proses yang mudah dan teratur
  2. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang tidak menyiapkan kerja dan memastikan mereka menyiapkannya
  3. Mencadangkan supaya alat-alat dibeli untuk melengkapkan bengkel
  4. Menengahkan masalah bengkel yang kurang selesa dalam mesyuarat panitia dan cuba mengatasi masalah ini.
  5. Buku latihan kerja dicadangkan untuk pelajar bagi membuat latihan pengukuhan dan pengkayaan
  6. Guru dicadangkan untuk menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti OHP, carta dan alatan sebenar untuk meransang minat pelajar.
 6. Program Khas / Aktiviti Sokongan
  1. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan berdasarkan kehendak kertas (Format) soalan PMR
  2. Projek keceriaan ( diluar bengkel ) berasaskan "bumi hijau"
  3. Mengadakan " Minggu Teknik & Vokasional"
 7. Penilaian
  1. Menyemak buku-buku latihan murid dari masa ke semasa
  2. Ujian bulanan diberikan sebanyak empat kali
  3. Ujian Pertengahan tahun dan Akhir Tahun diadakan untuk menilai kebolehan para pelajar keseluruhannya.
  4. Kerja projek amali kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik dinilai dan diberikan markah.
 8. CARTA GANTT

JADUAL PERLAKSANAAN (CARTA GANTT)

 

 

Bil

Aktiviti

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

1.

Membanyakkan penggunaan alat bantuan mengajar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Menyemak buku kerja amali dan latihan pelajar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Ujian bulanan

 

X

 

X

   

X

X

     

4.

Pep. Pertengahan Tahun dan

Akhir Tahun

       

X

       

X

 

5.

Membanyakkan buku-buku rujukan guru dan pelajar

   

X

X

X

X

X

X

X

   

6.

Memberi bimbingan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

7.

Mengenalpasti kelemahan pelajar

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK. Methodist (ACS) Seremban

Perancangan Strategik Tahunan 2001

Kemahiran Hidup Ting. 2

 1. Objektif
  1. Menjalankan kerja buat sendiri yang mudah berkaitan dengan binaan, pemasangan dan penyelenggaraan kerja kayu logam, elektrik dan elektronik dan membaik pulih
  2. Mengurus dan membaiki sendiri kerosakan kecil pada pakaian serta tahu serba sedikit asas-asas jahitan terutama jahitan tangan
  3. Membersih, mengemas dan menghias tempat kediaman
  4. Menjalankan kerja perkebunan yang mudah seperti membiak tumbuhan, menanam pokok hiasan di rumah dan membina taman mini.
  5. Memperolehi ilmu pengetahuan tentang bahan-bahan dalam bidang kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik serta membuat pengekosan
  6. Menambahkan pemahaman tentang asas perdagangan yang berorientasikan kepada keusahawanan dalam hidup sehari-hari.
  7. Bersikap suka berusaha, jujur, bekerjasama dan mengamalkan cara kerja yang sistematik, selamat, bersih, kemas dan berdisiplin.
  8. Pelajar dapat menguasai kemahiran manipulatif
  9. Pelajar bersikap positif terhadap pelajaran dan menceburkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
  10. Pelajar disediakan dengan lengkap dari segi sukatan dan kemahiran menjawab soalan untuk mendapat keputusan yang lebih cemerlang dalam ujian dan juga peperiksaan.
  11. Meningkatkan peratus pelajar daripada kumpulan lemah dan galus yang lulus dalam peperiksaan A atau B dalam peperiksaan.
 2. Latar Belakang
  1. Mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang diambil oleh semua pelajar di tingkatan satu hingga tingkatan tiga. Matapelajaran ini melibatkan kerja amali kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik, perkebunan, kerja paip, masakan dan jahitan.
  2. Perancangan dan strategi yang berkesan pada tahun 2000 akan diteruskan untuk tahun 2001.
 3. Ukuran Kebolehan Pelajar
  1. Kebolehan pelajar telah dibahagikan kepada tiga kumpulan berdasarkan peperiksaan akhir tahun 2000.

  Kebolehan pelajar Bilangan pelajar Peratus

  a) Cemerlang 37 11.24 %

  b) Galus 120 36.15 %

  c) Lemah 175 52.71 %

   

 4. Masalah
  1. terdapat sebilangan pelajar yang tidak dapat menguasai Bahasa Malaysia dengan baik
  2. Terdapat pelajar yang kurang berminat
  3. Terdapat pelajar yang tidak mengambil berat tentang ujian dan peperiksaan
  4. Terdapat pelajar yang bersikap malas untuk menyiap kerja-kerja latihan
  5. Terdapat pelajar yang bersikap sambil lewa dan tidak bertanggungjawab
  6. Bengkel yang kurang selesa melemahkan semangat pelajar.
  7. Alat-alat yang sudah lama dan tidak mencukupi.
 5. Strategi-Strategi untuk Mengatasi Masalah
  1. Memberi bimbingan dan tunjukajar melalui proses yang mudah dan teratur.
  2. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang tidak menyiapkan kerja dan memastikan mereka menyiapkannya.
  3. Mencadangkan supaya alat-alat dibeli untuk melengkapkan bengkel.
  4. Menengahkan masalah bengkel yang kurang selesa dalam mesyuarat panitia dan cuba mengatasi masalah ini
  5. Buku latihan kerja dicadangkan untuk pelajar bagi membuat latihan pengukuhan dan pengkayaan
  6. guru dicadangkan untuk menggunakan alat-alat bantu mengajar seperti OHP, carta dan alatan sebenar untuk meransang minat pelajar.
 6. Program Khas / Aktiviti Sokongan
  1. Pengajaran dan pembelajaran dijalankan berdasarkan kehendak kertas (format) soalan PMR
  2. Projek keceriaan (diluar bengkel) berasaskan "bumi hijau"
  3. Mengadakan "Minggu Teknik dan Vokasional"
 7. Penilaian
  1. Menyemak buku-buku latihan murid dari masa ke semasa
  2. Ujian bulanan diberikan sebanyak empat kali
  3. Ujian Pertengahan tahun dan Akhir tahun diadakan untuk menilai kebolehan para pelajar keseluruhannya.
  4. Kerja projek amali kerja kayu dan logam, elektrik, elektronik dinilai dan diberikan markah.

   

 8. CARTA GANTT

JADUAL PERLAKSANAAN (CARTA GANTT)

 

 

Bil

Aktiviti

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sep

Okt

Nov

1.

Membanyakkan penggunaan alat bantuan mengajar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.

Menyemak buku kerja amali dan latihan pelajar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.

Ujian bulanan

 

X

 

X

   

X

X

     

4.

Pep. Pertengahan & Akhir tahun

       

X

       

X

 

5.

Membanyakkan buku-buku rujukan guru dan pelajar

   

X

X

X

X

X

X

X

   

6.

Memberi bimbingan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

7.

Mengenalpasti kelemahan

Pelajar

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMK. Methodist (ACS), Seremban

Perancangan Strategik Tahun 2001

 

 1. Obejektif
  1. Memperolehi pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran asas yang berteraskan kenal faham teknologi untuk berfungsi secara berkesan dalam urusan harian
  2. Menjalankan kerja buat sendiri, menyelenggara dan baik pulih dengan mudah dan menyedari potensi ke arah menjadi usahawan
  3. Mengetahui bidang kerjaya berkaitan dengan sektor pertanian, perindustrian perkhidmatan
  4. Memupuk sifat kreatif, inovatif, suka berusaha, jujur, bekerjasama, dan memahami cara kerja yang bersistem, tabiat kerja yang selamat, sihat dan bertanggungjawab.
 2. Latar belakang analisa keputusan peperiksaan PMR 2000
 3. Bil. Pelajar

  A

  B

  C

  D

  E

  Bil. Lulus

  323

  65

  85

  109

  49

  15

  308

  Peratus

  20.1

  26.3

  33.7

  15.2

  4.6

  95.4

  Pelunjuran

  Bil Pelajar

  A

  B

  C

  D

  E

  Bil. Lulus

  335

  94

  101

  117

  20

  3

  332

  Peratus

  28

  30

  35

  6

  1

  99.1

   

  Tingkatan

  Bil. Pelajar

  A

  B

  C

  D

  E

  Lulus

  Peratus %

  3A

  39

  30

  9

       

  39

  100

  3B

  40

  30

  10

       

  40

  100

  3C

  38

  15

  22

  1

     

  37

  97.4

  3G

  38

  14

  23

  1

     

  37

  97.4

  3I

  37

  1

  8

  23

  4

  1

  36

  97.3

  3J

  30

  1

  2

  23

  4

   

  30

  100

  3M

  37

  1

  8

  23

  4

  1

  36

  97.3

  3S

  38

  1

  9

  23

  4

  1

  37

  97.4

  3U

  38

  1

  10

  23

  4

   

  38

  100

 4. Ukuran Kebolehan Pelajar
  1. Kebolehan pelajar boleh dibahagikan kepada tiga kumpulan berdasarkan ujian yang telah dijalankan seperti berikut ;-

  a) Cemerlang dan kepujian 259 (80.1%)

  b) Galus 49 (15.2%)

  c) Lemah 15 ( 4.6%)

 5. Masalah masalah yang dikenal pasti
  1. Pelajar-pelajar memiliki sikap negatif terhadap pelajaran ini dan kurang mahu mengulangkaji
  2. Sebilangan pelajar kurang berusaha dalam kerja-kerja amali dan hasil kerja yang kurang memuaskan
  3. Pelajar tidak dapat mengikuti pelajaran kerana skop yang begitu luas
  4. Terdapat pelajar yang tidak berminat dengan pelajaran ini
  5. Terdapat pelajar yang mengambil mudah pelajaran ini dan kurang berusaha.
 6. Kumpulan sasaran tingkatan 3
  1. Pelajar dibahagikan kepada tiga kumpulan
  1. Cemerlang dan kepujian
  2. Galus
  3. Lemah
  1. Meningkatkan peratus keputusan kelulusan yang maksimum]
  2. Meningkatkan peratus kumpulan cemerlang dan galus
  3. Meningkatkan peratus lulus kumpulan yang lemah
  4. Mengurangkan jumlah pelajar yang gagal
 1. Strategi-strategi untuk mengatasi masalah

Kumpulan

Aktiviti Yang dijalankan

Cemerlang

 • mengadakan latihan pengayaan
 • Menggalakkan pelajar menyertai kuiz kemahiran hidup samada peringkat sekolah, zon, derah dan negeri
 • Membuat perbincangan dalam kumpulan
 • Menggalakan mereka membuat banyak latihan dari buku-buku ulangkaji
 • Mengadakan ujian-ujian seperti kertas PMR

Galus

 • Mengadakan latihan menjawab soalan terbimbing objektif dan subjektif
 • Mengadakan latihan-latihan ringkas dari tajuk-tajuk penting
 • Mengadakan latihtubi menjawab soalan objektif seperti kertas PMR

Lemah

 • Memperbanyakkan latihan pemulihan dan pengukuhan
 • Memperbanyakkan latihan-latihan ringkas mengikut tajuk
 • Memperbanyakkan latihan-latihan seperti kertas PMR
 • Mengadakan perbincangan teknik-teknik menjawab soalan.
 1. Program khas/aktiviti sokongan
 2. Kelas tambahan - menyiapkan projek dan mengulangkaji pelajaran jika perlu.

 3. Penilaian
  1. Meneliti dan menyemak kerja-kerja pelajar bagi mengkaji kebolehan pelajar dan kelemahan pelajar.
  2. Mengadakan latihan, ujian dan tunjuk ajar berdasarkan kelemahan dan kebolehan mereka
  3. Markah-markah ujian dan latihan direkodkan untuk mengenalpasti kemajuan setiap pelajar.

Bil

Aktiviti/Masa

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogs

Sept

Okt

1.

Menyediakan rancangan pelajaran KHB

X

X

               

2.

Penyediaan alat bantuan mengajar

X

X

X

X

X

         

3.

Melaksanakan projek-projek PMR

   

X

X

X

X

X

X

   

4.

Latihan / Ujian formatif

     

X

X

X

X

X

   

5.

Kelas tambahan jika perlu

           

X

X

   

6.

Latihan latihtubi persediaan PMR

               

X

X

7.

Kuiz Kemahiran Hidup

         

X

       

8.

Pep. Pertengahan Tahun

       

X

         

9.

Pep. Percubaan

               

X

 

10.

Ujian berterusan

               

X

X

11.

Ujian bulanan

 

X

 

X

   

X

 

X