Make your own free website on Tripod.com
[an error occurred while processing this directive]

__________________________________________________________________ Qaidah Feqhiyah

PAPARAN  BULAN JUN 1998
.
Penerbitan.Pengedaran.Konsultan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaedah Pertama: Segala Sesuatu Tergantung Kepada Tujuannya
(Siri Pertama)

Bulan lepas kita telah mengenali serba sedikit tentang apa itu qaidah feqhiyah. Dan di sana terdapat lima kaedah induk yang menjadi rujukkan ulamak dalam menyelesaikan masalah fikah  yang tidak terhitung jumlahnya, iaitu: 

1. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. (Al-Umur Bimaqasidiha) 
2. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. (Al-yaqin La Yuzaalu Bis-syak) 
3. Kesukaran dapat menarik kepada kemudahan. (Al-Masyaqqah Tajlibut Taisir) 
4. Kemudaratan perlu dilenyapkan. (Ad-Dharar Yuzaal) 
5. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. (Al-Adah Muhakkamah) 

Kaedah Pertama
Untuk keluaran ini kita akan membahaskan secara mudah tentang kaedah yang pertama: 

1. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya. (Al-Umur Bimaqasidiha) 
Maksudnya, setiap sesuatu amalan perlu dinilai berdasarkan niat dan tujuan pelakunya. Niat di dalam hati benar-benar diperlukan sebagai penentu, apakah amalan itu dilakukan berdasarkan apa? Bertujuan apa? Apakah ia dilakukan sebagai suatu amal kebiasaan atau sebagai amal syariat. Contohnya, mandi, apakah ia dilakukan kerana nak bersihkan badan, kerana panas, atau kerana syariat menyuruhnya? Jika kerana syariat menyuruh supaya mandi, apakah mandi itu mandi wajib atau mandi sunat? 

Jadi, di sinilah perlunya niat disertakan pada setiap amalan sebagai faktor pembeza. Para pengunjung aL-AHKAM online yang dikasihi sekelian, penting atau tidak niat itu? Mahunya tidak penting, kerana lihat sahaja, hampir seluruh masalah-masalah fikah perlu kepada niat. Tidak ada niat bermakna tidak sah, tidak dikira oleh syarak. Bila syarak tidak mengambil kira bermakna ia sia-sia sahaja. 

Sumber
Dari manakah para ulamak mengambil dalil-dalil yang kemudian merumuskannya menjadi kaedah pertama: Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya? 

Mereka merumuskan kaedah ini dari: 
1. Al-Quran: 
"Barangsiapa mengkehendakki pahala dunia Kami berikan pahala itu dan barangsiapa mengkehendakki pahala akhirat Kami berikan pahala itu. Dan Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Ali Imran:145) 

2. Hadis: 
"Hanyasanya setiap amalan itu dengan niat, dan hanyasanya setiap orang akan meperolehi apa yang diniatkannya. Maka barangsiapa yang hijrahnya kerana Allah dan RasulNya, maka hijrahnya iu kepada Allah dan RasulNya...." (Bukhari dan Muslim) 

3. Hadis: 
"Mana-mana lelaki  yang mengahwini seorang wanita kemudian dia berniat tidak akan memberikan sedikit pun mahar,  dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan berbuat zina. Dan mana-mana lelaki  yang membeli suatu barang dari seorang lelaki lain, lalu dia berniat tidak akan membayar sedikitpun harganya, lalu dia mati pada hari kematiannya dalam keadaan berkhianat." (Majmuk Tabrani) 

4. Dalam Sunan al-Baihaqi ada menyebutkan hadis dari Anas: 
"Tidak (sah) amal ibadah bagi seseorang yang tidak berniat."

5. Dalam Musnad Syihab menyebutkan hadis: 
"Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalannya (tanpa niat)."

6. Al-Baihaqi meriwayatkan: 
"Dibangkitkan manusia (pada hari kiamat) sesuai dengan niat mereka."

7. Dari ABu Zar al-Ghifari, sabda Rasulullah s.a.w.: 
"Barangsiapa yang pergi ke tempat tidurnya sedangkan dia telah berniat akan bangun sembahyang pada malam itu, kemudian dia dikalahkan oleh menganuk matanya sehingga subuh, ditulis baginya apa yang diniatkannya."

8. Banyak lagi nas-nas syarak yang menunjukkan tentang niat...... 

Pentingnya Niat
Abu Ubaidah berkata: "Tidak ada hadis yang paling lengkap, lebih penting dan lebih banyak kemanfaatannya selain dari hadis mengenai niat."

Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mahdi, Ibnu Madini, ABu Daud, Daruquthni dan lain-lainya berpendapat bahawa hadis niat ini meliputi sepertiga ilmu Fikah. Ada juga yang mengatakan seperempat ilmu Fikah. Mengapa mereka ini meletakkan niat itu di kedudukan yang paling penting? Alasannya ialah, apa yang lair dan yang zahir dari manusia itu adalah melalui tiga sumber: Hati, lidah dan tubuh badan. Niat merupakan salah satu yang terpenting yang lahir dari hati. Itulah sebabnya ia dianggap unsur yang paling penting berbanding dua unsur lainnya. Dan setiap perbuatan, boleh jadi ia dilakukan kerana ibadah dan boleh jadi kerana adat kebiasaan. Jadi niatlah yang menjadi pembezanya. 

Apakah tujuan niat disyariatkan?
Tujuan utama niat disyariatkan adalah untuk membezakan antara amalan-amalan ibadat dengan amalan-amalan adat kebiasaan. Juga untuk menentukan tahap ibadah itu sendiri. 

Senangnya begini -> Cuba kita lihat mandi dan wudhuk, basuh muka pada mandi atau wudhuk boleh jadi ia untuk ibadah (mengerjakan sebahagian dari mandi dan wudhuk), dan adakalanya hanya untuk membasuh kotoran dan habuk-habuk yang ada padanya. Di sinilah letaknya peranan niat. 

Meninggalkan makan dan minum (berpuasa), boleh jadi kerana ibadah, dan boleh jadi juga kerana nak diet atau tak lalu makan.... 

Memberi harta kepada fakir miskin adakalanya kerana ibadah - Zakat dan sedekah. Adakalanya hanya semata-mata untuk derma sosial yang dapat memberi pulangan habuan keduniaan. 

Duduk di dalam masjid, ada kemungkinan kerana saja berehat-rehat, dan ada kemungkinan kerana tujuan beribadah (i'tikaf). 
 

Di atas, adalah peranan niat sebagai pembeza antara suatu perbuatan itu ibadah atau adat. Contoh berikut adalah peranan niat untuk membezakan kedudukkan perbuatan ibadah yang dilakukan. 

Ibadah wudhuk, sembahyang, puasa dan sebagainya ada yang berstatus sunat dan ada yang wajib. Dan bertayammum, ada untuk hadas besar dan ada yang untuk hadas kecil. Di sini niat berperanan sebagai pembeza antara kedua-duanya. 

Perkara-perkara Penting Di Sekitar Niat
Di bawah ini terdapat beberapa point penting untuk dihuraikan: 

Point pertama: Tidak wajib berniat pada ibadah yang tidak ada kemiripan dengan perbuatan adat. 
Contoh: Beriman dengan Allah Taala, mengenal Allah Taala, bersifat khauf (takut) terhadap kemurkaan Allah), membaca al-Quran, berzikir dan seumpamanya. 

Semua bentuk perbuatan di atas tidak perlu diniatkan. Jadi, nak beriman dengan ALlah Taala tidak perlu berniat, kerana perbuatan itu tidak ada kemiripannya dengan perbuatan-perbuaan adat. Ia sungguh berbeza dengan perbuatan biasa. Ini berbeza dengan mandi wajib atau sunat. Perbuatan itu ada kemiripannya dengan perbuatan mandi kerana nak menyejukkan badan dsbnya. Membaca al-Quran pun begitu, tidak perlu niat. 

Dalam masalah meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak perlu niat, kerana perbuatan yang hendak ditinggalkan itu tidak berlaku lagi. Seperti meninggalkan perbuatan zina, judi dsbnya, tidaklah perlu diniatkan. Namun, untuk mendapat balasan pahala kerana meninggalkan larangan Allah, perlulah diniatkan. 

Menghilangkan najis... Ia adalah perbuatan yang mengandungi dua unsur -> Larangan dan perintah. Menurut sebahagian besar ulamak, ia tidak perlu niat kerana kemiripannya dengan perbuatan meninggalkan larangan. 

Membasuh najis mengandungi dua unsur - Perintah dan larang... Bagaimana? Ia mengandungi unsur perintah, iaitu syariat memerintahkan supaya menghilangkan najis itu. Ia mengandungi unsur meninggalkan sesuatu (larangan), iaitu meninggalkan tubuh kita daripada ada najis. 
 

Point kedua: Disyaratkan menta'yin nama perbuatan ibadah yang ada kemiripannya dengan ibadah lain. Ta'yin ialah menentukan nama ibadah itu. 

Bagi yang masih kurang faham apa itu ta'yin, dalam niat sembahyang Asar contohnya, kalau dilafazkan bunyinya begini -> "Sahaja aku sembahyang fardu Asar", Asar itulah dia ta'yin, iaitu menentukan nama ibadah itu . Contoh-contoh ta'yin lain, Sahaja aku sembahyang fardu Zohor,  sahaja aku sembahyang sunat tahiyat masjid,  sahaja aku sembahyang sunat witir, Sahaja aku berpuasa ramadhan esok hari.. dsbnya. 

Berikut ini adalah antara ibadah-ibadah yang disyaratkan ta'yin: 
>Sembahyang fardu. Ketika niat wajib ta'yin nama sembahyang yang akan dikerjakan. Kerana contohnya, bentuk sembahyang zohor dengan sembahyang asar adalah sama sahaja. Oleh itu, niat ta'yin-lah yang akan membezakan keserupaan tersebut . 

.>Sembahyang hariraya, wajiblah dita'yinkan -> Aidil fitri atau Adha, kerana keserupaan kedua-duanya. Oleh itu wajib niat: Sahaja aku sembahyang sunat aidil fitri. atau: Sahaja aku sembahyang sunat aidil adha. 

> Sembahyang sunat rawatib, wajib dita'yinkan dengan menghubungkannya dengan zohor (contohnya), samada qabliyah ataupun ba'diyah. 
> Sembahyang witir, dhuha, sembahyang gerhana, sembahyang mita hujan, sembahyang tarawih dsbnya. 
>Puasa, para fuqahak bersepakat mengatakan wajibnya ta'yin untuk membezakan antara puasa ramadhan, puasa nazar, puasa sunat, puasa kaffarah dsbnya. 

Akan datang kita akan membincangkan mengenai masalah ta'radh. 

 Kepada sesiapa yang mahu memberi maklum balas sila kirimkan:
[Maklumbalas] 

[Kemuka Soalan  Ke Laman Utama]aL-AHKAM online oleh:Penerbitan.Pengedaran.Konsultan