Make your own free website on Tripod.com

Pengenalan
Home Puisi Tradisional Prosa Tradisional Sajak Drama Cerpen

 

Bagi permulaan, Antologi Anak Laut untuk pelajar Tingkatan 4 akan diperkenalkan. Antologi ini mengandungi 5 bahagian yang berikut:

bulletPuisi Tradisional
bulletProsa Tradisional
bulletSajak
bulletDrama
bulletCerpen

Setiap kumpulan di atas mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ciri-ciri masing-masing akan dibincangkan di ruang yang telah disediakan. Selain daripada menghayati sesebuah karya, pelbagai pengajaran juga dapat diperoleh semasa mengkajinya. Dapatkah anda menyatakan beberapa jenis puisi tradisional serta membezakannya? Mari kita mempelajarinya.