Make your own free website on Tripod.com
A S T R O L O G I E
Home | Wat is astrologie | Chinese Astrologie | Westerse Astrologie | Verschil tussen Chinese en Westerse astrologie | Astrologie en de mens die erin geloofd, wat is het nut ervan? | Ascendanten | Stonehenge | Volle maan | Eigen mening | Bronnen
Volle maan

oomaan.jpg

Genoeg mensen beweren dat volle maan invloed heeft op hen en hun omgeving. Onderzoeken daarna spreken elkaar vreselijk tegen. Maar ik probeer een beeld te geven over hoe beide partijen erover denken. Omdat veel mensen hun leven inrichten op de maanstanden en dit ook het geval is met astrologie vind ik dit wel een bijpassend onderwerp.

Volle maan ontstaat wanneer de aarde bijna exact tussen de zon en de maan in hangt. De maan kan dan het licht van de zon helemaal reflecteren. Als de aarde exact tussen de zon en de maan in hangt hebben we een maansverduistering. De andere maanfasen, of schijngestalten ontstaan doordat de maan steeds verder naar de positie tussen aarde en zon beweegt. Als de maan daar is noemen we het nieuwe maan. Wanneer de maan exact tussen Zon en Aarde in hangt hebben we een zonsverduistering.

De maan heeft invloed op water, door zijn massa veroorzaakt hij bijvoorbeeld eb en vloed op aarde. Bepaalde onderzoeken wijzen uit dat de maan wel degelijk invloed op de mens heeft. Dit zou dan komen doordat de mens voor 70% uit water bestaat en dat juist hetgeen is waar de maan invloed op heeft. De maan zou de mens zijn humeur en gemoedstoestand kunnen be´nvloeden. Ook zouden statistieken gemaakt zijn waaruit blijkt dat met volle maan meer verkeersongevallen gebeuren, het aantal geweldsdelicten toeneemt, meer moorden en zelfmoorden gepleegd worden en er meer kinderen worden geboren.

Al deze gegevens worden als feiten gepresenteerd, dat terwijl ze net zo hard weer ontkracht worden door andere onderzoeken.

Vanuit de natuurwetenschappen zijn de statistische gegeven twijfelachtig, omdat tot op heden geen krachten bekend zijn waarmee de maan dat soort invloed zou kunnen uitoefenen. De getijdenkrachten zijn op kleine objecten zoals een mensenlichaam verwaarloosbaar klein. Bovendien zou men uit de cijfers en statistisch onderzoek de verbanden tussen mens en maan niet kunnen terug vinden. Er kan dus geen harde kern worden gevonden in dit maangeloof.

Wat claimen de mensen die er last van hebben dan te voelen?

Met volle maan is de spanning op het wateroppervlakte veel groter dan bij nieuwe maan. Volle maan haalt emotionele inhouden heel sterk naar boven. Men droomt meer en heeft sneller de neiging tot ruzie over te gaan. Volle maan zou zorgen voor bewustwording.

Elke volle maan is anders, omdat het elke maand in een ander dierenriem teken valt.

Men zou volle maan kunnen gebruiken als een potentieel moment van bewustwording. Nieuwe maan heeft het tegenovergestelde effect van volle maan. Het geeft een gevoel van eenheid en innerlijke rust.Gemaakt door Anandi & Angelique - Gemaakt door Anandi & Angelique - Gemaakt door Anandi & Angelique