Make your own free website on Tripod.com

BANK BADAN BERKANUN
Home

 

 

Bank Badan Berkanun ditubuhkan oleh kwrajaan bertujuan untuk menyediakan perkhimatan bank di sektor yang tidak diberikan  perhatian oleh bank perdagangan.Terdapat tiga jenis bank badan berkanun, iaitu bank Simpanan Nasional(BSN) ,bank Pembangunan Malaysia Berhad bertujuan menggalakkan penyertaan kaum bumiputera dalam  bidang perusahan dan Bank Pertanian ditubuh bagi memberi pinjaman untuk menbangaunkan sektor pertanian.

 

Fungsi Utamanya ialah:

bullet

Menerima Simpanan.

bullet

Memberi pinjaman.

bullet

Menjual cek kembara.