Make your own free website on Tripod.com

BANK SAUDAGAR
Home

 

 

Bank Saudagar hanya memberi perkhimatan kewangan borong  kepada saudagar dan syarikat perniagaan yang benar.Ia tidak memberikan perkhimatan kepada orang ramai.

 

Fungsi utama Bank saudagar:

bullet

Sebagai penangung jaminan terbitan syer(underwriter), Iaatu Bank Saudagar akan memberi syer yang tidak dapat dilanggan sepenuhnya oleh pelabur.

bullet

Memberi nasihat dan kepakaran dalam usaha sama, mengambil alih, penyusunan semula syarikat, pelaburan dan pengurusan.

bullet

Memberikan sipanan tetap.