Green Team Songs – December 5, 2004

 

Sung to the tune of Ocho-Ocho

 

Si Doktora, aming paborito

Dahil siya’y mabait na tao

Si Doktor J – yan ang champion naming

Ang galling-galing!

 

Sila ay makatao/makatao/makatao

Ang dalawang doctor naming

Sila ay makatao/makatao

Sila any doctor naming

Sila any doctor naming

Sila any doctor namin