Make your own free website on Tripod.com
รายการอาหาร
* ก๋วยเตี๋ยวหลอด
* ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า
* แกงเทโพ
* แกงเขียวหวาน
* ต้มจับฉ่าย
* ต้มจืดผักกาดขาวรวมมิตร
* ต้มหมูโปรตีนผักกาดดอง
* น้ำพริกกะปิเจ
* ปอเปี๊ยะทอด
* ผัดเปรี้ยวหวาน
* ผัดผักรวมมิตร
* ผัดฝักทอง
* ยำวุ้นเส้น
นานาสาระ
* มังสวิรัติ
* อานิสงค์ของการไม่
บริโภคเนื้อ(กินเจ)
 
   
  อาหารมังสวิรัติ
       คำว่า "มังสวิรัต" นี้มาจาก คำว่า "มังสะ" แปลว่า เนื้อสัตว์ "วิรัติ"
แปลว่า "การยกเว้น" อาหารมังสวิรัติเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีผักและผลไม้ซึ่งทำให้ได้รับกากใยอาหารจากผัก และผลไม้มากพอ ซึ่งกากใยอาหารจะช่วยในการขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกายเร็ว โดยเฉพาะในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ซึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องท้องผูก และมี
ปัญหาเรื่องไขมันในเส้นเลือดสูงกว่าเกณฑ์ปกติอยู่แล้ว อาหารที่มา
จากเนื้อสัตว์มักจะมีไขมันและน้ำมันจากสัตว์ปนอยู่ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุ
ทำให้โคเลสเตอรอลเพิ่มขึ้น และอาจเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ โรคเบา
หวานและอื่นๆ

อาหารมังสวิรัติแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
       1. มังสวิรัติชนิดเคร่งครัด เป็นมังสวิรัติที่กินอาหารจากพืชเพียง
อย่างเดียว ไม่มีอาหารพวกเนื้อสัตว์ ไข่ นม หรือ ผลิตภัณฑ์ของไข่และ
นม เป็นส่วน ประกอบของอาหารเลย

        2. มังสวิรัติชนิดที่ดื่มนม อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีนมและผลิต
ภัณฑ์ของนมนอกเหนือจากพืช แต่ไม่มีเนื้อสัตว์และไข่เป็นส่วนประกอบ
ของอาหารเลย

        3. มังสวิรัติชนิดที่ดื่มและกินไข่ อาหารมังสวิรัติประเภทนี้มีไข่ นม และผลิตภัณฑ์ของนมนอกเหนือจากอาหารจากพืช แต่ไม่มีเนื้อสัตว์เลย

        บางท่านเกรงว่า การรับประทานอาหารมังสะวิรัติอย่างเดียวจะทำ
ให้ร่างกาย ขาดสารอาหาร โดยเฉพาะโปรตีน ซึ่งคนทั่วไปเข้าใจกันว่า
โปรตีนมาจากเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่ความจริงคนที่รับประทานอาหาร
มังสะวิรัติสามารถได้รับสารอาหารครบหมู่เช่นเดียวกัน โดยโปรตีนจะได้
มาจากพืช พวกถั่วเมล็ดแห้ง เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วดำ และถั่วลิสง
เป็นต้น