Make your own free website on Tripod.com

 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 3 ยุค

 

ทัชมาฮาล โบสถ์แห่งเดียนา

 

นี่เป็นโฮมเพจที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 3 ยุค คือ ยุคต้น ยุคกลาง และ ยุคปัจจุบัน ผู้ศึกษาคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย แล้วคุณจะได้สัมผัสถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้งหลายเหล่านี้

 

กำแพงเมืองจีน

 

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกทั้ง 3 ยุค
พีระมิดแห่งเมืองกิเซห์
หอเอนเมืองปิซ่า
ปราสาทหินนครวัด
สวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
โคลอสเซียมแห่งโรม
ทัชมาฮาล
โบสถ์แห่งเดียนา
สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย
พระราชวังแวร์ไซน์
สุสานของกษัตริย์มอโซลุส
สุเหร่าเซ็นท์โซเฟีย
สะพานโกลเด้นเกท
เทวรูปซีอุส
กำแพงเมืองจีน
เรือควีนแมรี่
เทวรูปโคโลสซุส
เจดีย์กระเบื้องเคลือบนานกิง
ตึกเอ็มไพร์สเตท
ประภาคารฟาโรห์
กองหินประหลาดสโตนเฮนจ์
เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์

 

สิ่งมหัศจรรย์ยุคต้น ( The Seven Wonders of the Ancient World )

สิ่งมหัศจรรย์ยุคกลาง ( The Seven Wonders of the Medieval Mind )

สิ่งมหัศจรรย์ยุคปัจจุบัน

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

 

สุสานของกษัตริย์มอโซลุส