Make your own free website on Tripod.com

สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

The Catacombs of Kom el Shoqafa

 

ส่วนหนึ่งของสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

 

ตำแหน่งที่ตั้ง

เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอียิปต์

ปัจจุบัน

สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

รายละเอียด

มีชื่อเรียกว่า คาตาโกมบ์ ซึ่งไม่ปรากฏว่าสร้างเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง ลักษณะของหลุมฝังศพไม่เหมือนกับปิรามิดคือจัดสร้างเป็นอุโมงค์ใต้ดิน ขุดลึกเข้าไปในภูเขาหินทราย ทำเป็นชั้นๆและมีช่องทางเดินวกเวียนไปมาเป็นระยะทางหลายไมล์ ภายในอุโมงค์บางตอนตกแต่งอย่างสวยงาม

ปัจจุบันคาตาโกมบ์มีสภาพเกือบจะสมบูรณ์

 

ส่วนหนึ่งของสุสานแห่งอเล็กซานเดรีย

 

กลับหน้าหลัก

กลับหน้าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง