Make your own free website on Tripod.com

Denne siden er viet oversettelser

av litterære klassikere oversatt

til norsk av Alexander G. Rubio

og Helen Kirkman

 
Den norske oversettelsen av E. M. Forsters 

'Where Angels Fear To Tread'

Den engelske originalteksten kan finnes som e-tekst på denne serveren.

Den norske oversettelsen av E. M. Forsters 'A Room With A View'

Den engelske originalteksten kan finnes som e-tekst på denne serveren.

Norske oversettelser av E. A. Poes Noveller og Dikt

(med essay om forfatteren)

De engelske originaltekstene kan finnes som e-tekst hos Project Gutenberg.

Den norske oversettelsen av T. S. Eliots 'The Waste Land'

(Den engelske originalteksten er ikke tilgjengelig.)