Make your own free website on Tripod.com

Diplom

Manager SM0NFA
Uppdaterad 02-02-23

 Vi har vårkampanj på diplom:

De som har QSO med någon medlem eller icke medlem under 10 minuter kan anmäla detta till SM5ADI enklast via emejl från denna sida, så sänder vi  ett hastighetsdiplom till självkostnad 30;- inkl porto. Meddela signal, namn och adress samt körd takt.

Här är det nya diplomet för godkänd hastighet. Det framställs i format A4 och är utskrivet på 180g papper, som är färgtonat enligt bilden. På motsvarande sätt finns också ett MEDLEMSDIPLOM, som varje medlem kan få efter förfrågan. Beställ det på emejlsidan. Diplomen erhålles mot självlostnad 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga inkl porto. Beloppet insättes på vårt postgirokonto 27 85 88 - 9 i förskott.Den, som visat färdigheter i cw och på ett meningsfullt sätt har haft QSO med medlem under c:a 30 minuter kan tilldelas hastighetsdiplom i körd takt. Anökan sker till styrelsen med tillstyrkan från medlem.