Make your own free website on Tripod.com

QRQ

Medlemsblad för SM-HSC

Redaktör Gunnar Eriksson    SM4GL

Uppdaterad 02-11-09

 

Redaktören vill gärna ha in notiser, något kul hamminne eller någon rolig historia till nästa nummer. Skicka det till SM4GL eller ADI.

QRQ utkommer med ett nummer i december

 

  Meddelande