Make your own free website on Tripod.com

  UNIT PENDIDIKAN KHAS PEMULIHAN INSTITUT PERGURUAN DARULAMAN, BANDAR DARUL AMAN, JITRA, KEDAH DARUL AMAN  
 
 

 

  Ketua Unit Pemulihan Khas 
      En Sarib b Selamat

 

Struktur Organisasi Unit

En Sarib b Selamat
Ketua Unit
AJK Jadual Waktu
S/U peperiksaan
AJK pendaftaran dan rekod
AJK Kedatangan

En Baghawi b Sarbini
AJK Disiplin
AJK Projek Khas
AJK Mentor-mentee
AJK Khidmat Komuniti
AJK Bilik Sumber dan Stok

En Mokhsin b Riduwan
S/U Unit
AJK Penyelidikan
AJK Praktikum
AJK Lawatan

En Abu Basar b Mohd Shah
SUP KDP 14 minggu
AJK Laporan dan dokumentasi
AJK Pameran & Keceriaan
AJK PKS Unit
 

KURSUS PDIPLOMA PERGURUAN KHAS PEMULIHAN  

Unit Pendidikan Khas Pemulihan IPDA, mengendalikan kursus pendidikan pemulihan kepada peserta kursus Diploma Perguruan Khas Pendidikan Pemulihan. Daripada segi pentadbiran, unit ini terletak di bawah Jabatan Pendidikan namun begitu kebanyakkan pengurusan program kursus dilaksanakan oleh Ketua Unit Pendidikan Khas sendiri. Kursus ini mengambil masa selama 2 semester ( 1 tahun).

 

TENAGA PENGAJAR

 
Tenaga pengajar Pendidikan Khas Pemulihan terdiri daripada pensyarah-pensyarah yang mempunyai kelayakan sesuai dengan bidang-bidang yang berkaitan. Mereka juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang masing-masing. Di samping itu pensyarah-pensyarah jemputan akan diundang mengikuti keperluan.

 

  RASIONAL

  Pendidikan Pemulihan bertujuan untuk menampung keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran dalam penguasaan 3 M (membaca, menulis dan mengira), selari dengan perakuan-perakuan laporan kabinet 1979.

  Pembentukan satu program Kursus Diploma Khas Pendidikan ini, akan memberi penekanan yang sewajarnya untuk tujuan serta perkembangan pendidikan pemulihan di negara ini. Pada amnya kanak-kanak adalah berbeza dari segi kebolehan, keupayaan, bakat dan minat. Justeru itu mereka berbeza dari segi kemampuan dalam menguasai sesuatu kemahiran dan pengetahuan.

  Program Kursus Pemulihan akan dapat melatih guru dalam kemahiran khas mengkaji keperluan individu kanak-kanak, merancang dan menjalankan strategi pemulihan. serta membina sikap positif terhadap kanak-kanak sejajar dengan konsep masyarakat penyayang. Seterusnya kursus ini dapat meyakinkan keupayaan guru untuk menjalankan perkhidmatan pemulihan yang berkenaan di sekolah dengan cara yang lebih berkesan.

 
 
Objektif Kursus Pendidikan Khas Pemulihan

Selepas mengikuti kursus ini peserta akan dapat :

 

  1. Menghurai Falsafah pendidikan negara serta perkaitannya
     dengan Falsafah dan isu dalam Pendidikan Khas.

   

           2.  Mengkaji perkembangan dan ciri-ciri kanak-kanak khas
               dengan membuat perbandingan antarakanak-kanak
               normal dengan kanak-kanak berkeperluan khas, serta
               mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam proses
               pengajaran dan pembelajaran.

           4. Memahami konsep, skop pengurusan dan merancang serta
              melaksanakan program modifikasi tingkah laku secara
              sistematik.

           7.Mengaplikasi cara penaksiran dan strategi pengajaran dan
             pembelajaran pendidikan khas pemulihan.
 

                  8.Menggunakan berbagai teknologi dan membinabahan-bahan
             bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran dalam
             pelajaran Bahasa Melayu dan Matematik dengan menggunakan
             strategi kaedah dan teknik yang sesuai.

 

 

 

 

 

STRATEGI PENYAMPAIAN

 

Peserta-peserta kursus ini terdiri daripada golongan guru-guru terlatih yang berpengalaman dan matang. Pengetahuan dan pengalaman peserta-peserta kursus boleh dimanfaatkan sebagai asas pengajaran pembelajaran bercorak andragogi, sinergogi dan ‘experiential learning’. Pendekatan-pendekatan ini membolehkan peserta-peserta kursus berkongsi maklumat dan pengalaman serta mengembangkan kemahiran berkomunikasi dan berfikir.

 

 

 

Untuk melaksanakan sukatan pelajaran ini dengan jayanya perkara-perkara berikut harus diberi perhatian:

 

  1. Topik-topik yang terkandung boleh diajar dengan menggunakan gabungan teori dengan amali .
  2.  

  3. Penglibatan aktif peserta kursus amat penting.
  4.  

  5. Menggunakan pengalaman dan kemahiran peserta kursus.
  6.  

  7. Pendedahan pra praktikum perlu dilaksanakan melalui lawatan dan sandaran di sekolah.
  8.  

  9. Penyebatian kemahiran berfikir secara kritis dan

kreatif (KBKK).

 

 

 

 

STRATEGI PENYAMPAIAN

 

 STRUKTUR KURSUS DIPLOMA PERGURUAN KHAS Maktab Perguruan Malaysia KURSUS PENDIDIKAN KHAS (PENDIDKAN KHAS PEMULIHAN)  

SEMESTER 1

 

1 M 8 M 2M 7M 1M 2M
PD INTERAKSI CUTI INTERAKSI PD PEP

 

 

SEMESTER II

 

1 M 8 M 2M 7M 1M 2M
PD INTERAKSI CUTI INTERAKSI PD PEP

 

 

Petunjuk

 

M - Minggu

 

PD - Penyuburan Diri

 

Pep - Peperiksaan

 

 
BIDANG PENGKHUSUSAN DAN PERUNTUKAN MASA  

TEORI DAN PRAKTIS Jumlah Jam Interaksi Bilangan Kredit
 1. Asas Dinamika Guru

  

(I) KBKK 

(ii) Teknologi Maklumat  

(iii) B.M. Kini  

(iv) Tamadun Islam  

(v ) Bahasa Inggeris 

(vi) Pengurusan Gerko 

  

B. Bidang Pengkhususan 

Semester 1 

  

1. Falsafah dan Isu-isu Dalam Pendidikan Khas  

2. Pengenalan Kepada Pendidikan Khas.  

3. Perkembangan dan Ciri-ciri Kanak-kanak Khas.  

4. Pengkhususan Pendidikan Khas : 

Perkembangan dan Ciri-ciri Kanak-Kanak Khas Pemulihan 

5. Pengkhususan Pendidikan Khas: 

Penaksiran dan Strategi pengajaran dan  

pembelajaran kanak-kanak khas pemulihan  

 

195 

  

30 

45  

30 

30 

30  

30 

  

  

  

  

45 

  

45 

45 

  

45 

  

  

45 

 

  

  

2 

3 

2 

2 

2 

 

  

  

  

  

3 

  

3 

3 

  

3 

  

  

3 

  

15

  

Semester 2 

  

1. Pengurusan Tingkahlaku 

2. Kemahiran Antara perseorangan, 

Kaunseling dan Perundingan. 

3. Pengkhususan Pendidikan Khas: 

Kurikulum Khas 

4. Pilihan: Strategi pengajaran dan 

pembelajaran Bahasa Melayu dan 

Matematik 

 

 

 

45 

45 

 

 

45 

 

45

  

  

3 

3 

  

  

 

  

3 

  

12

C. Praktikum (Projek Khas)  60 4
D. Penyuburan Diri 160 10 

 

JUMLAH BESAR: 

 

820 54 

 

 

KDPK

SATU TAHUN KURSUS: PENDIDIKAN KHAS - PENDIDIKAN

KHAS PEMULIHAN

 

 

TEORI DAN PRAKTIS Jumlah Jam Interaksi Masa Kertas Peperiksaan Jenis Penilaian 

 

KK(%) Pep (%)

Bilangan Kredit
 
 1. Asas Dinamika Guru
 2.   

  (I) KBKK 

  (ii) Teknologi Maklumat 

  (iii) B.M. Kini 

  (iv) Tamadun Islam 

  (v) Bahasa Inggeris 

  (vi) Pengurusan Gerko 

 

195 

30 

45 

30 

30 

30 

30 

 

 

-

 

 

) 100% 

)

 

 

 

 

 

 

 

13 

 • Bidang Pengkhususan
 •   

  Semester 1 

   

  1. Falsafah dan Isu-isu Dalam Pendidikan Khas 

  2. Pengenalan Kepada Pendidikan Khas. 

  3. Perkembangan dan Ciri-Ciri Kanak-Kanak Khas.

  4. Pengkhususan Pendidikan Khas : 

  Perkembangan dan Ciri-ciri Kanak-Kanak Khas Pemulihan

  5. Pengkhususan Pendidikan Khas: 

  Penaksiran dan Strategi 

  pengajaran dan pembelajaran 

  kanak-kanak khas pemulihan 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Semester 2 

    

  1. Pengurusan Tingkah Laku 

  2. Kemahiran Antara 

  perseorangan, Kaunseling dan 

  Perundingan. 

  3. Pengkhususan Pendidikan 

  Khas: Kurikulum Khas 

  4. Pilihan: Strategi pengajaran 

  dan pembelajaran Bahasa 

  Melayu dan Matematik.

   

   

   

   

  45 

   

  45 

   

  45 

   

   

  45 

   

   

  45 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  45 

   

   

  45 

   

  45 

   

  45

   

   

   

   

   

   

   

  60% 40 % 

  60% 40% 

   

  60% 40% 

   

   

  60% 40% 

   

   

  60% 40% 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  60% 40% 

   

   

  60% 40% 

   

  100% 

   

  60% 40%

   

  15 

   
   

  [back]