Make your own free website on Tripod.com
Kisah Wali Dituduh Mencuri
Kisah Pejual Kipas
Kisah Wali Solat Diatas Air
Kisah Penambang Dengan Wali Allah
Kisah Seorang Hamba Yang Ajaib
Kisah Kuda Yang Mati Hidup Semula
Kisah Habuk Kayu Bertukar Menjadi Tepung Gamdum
Kisah Keramat Seorang Wanita