Make your own free website on Tripod.com

JENIS - JENIS VITAMIN 

 

                     B1                    B2                B6

 

B12                   C                     D                  E

 

                                    K

 

 

 

 

RDA

 ( JUMLAH HARIAN YANG DIREKOMENKAN )

 

        KEPERLUAN HARIAN NUTRIEN YANG DIPERLUKAN BAGI

         KEBANYAKKAN ORANG YANG SIHAT.                

 

          DIHITUNG SEBANYAK 2 DEVIASI STANDARD (STANDARD DEVIATION)

        DARIPADA JUMLAH MINIMA VITAMIN YANG DIPERLUKAN SETIAP HARI

         BAGI MENGGELAKKAN KEADAAN DEFISIENSI ( KEKURANGAN ).

 

          PENGGUNAAN RDA PERLU PENGUBAHSUAIAN BAGI INDIVIDU

         BERGANTUNG PADA CUACA, AKTIVITI FIZIKAL YANG TENAT SERTA

         PENYAKIT YANG DIALAMI.