Make your own free website on Tripod.com

 

KLIK DISINI UNTUK BALIK KE LAMAN UTAMA

 

Tujuan Penilaian:

 

 

 

 

 

Kaedah Penilaian:

 

 

  

Penilaian formatif  digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran selepas satu unit pembelajaran atau pada akhir sesuatu bab dalam buku teks

      Penilaian sumatif merupakan peniliaian yang dijalankan pada akhir sesuatu kursus

Penilaian sesuatu topik pengajaran juga boleh dibuat di langkah penutup iaitu bahagian terakhir dalam sesuatu proses pengajaran pembelajaran.

      Ia meliputi aspek-aspek:

     -  aktiviti susulan

     -  penilaian objektif pelajaran

      - aktiviti membuat rumusan atau kesimpulan

     -  pengubahsuaian

 

                                        

Perancangan Penilaian

 

Anda perlu tahu perbezaan antara penilaian formatif dan sumatif

Anda perlu tahu tentang Taksonomi Bloom, Krathowl dan Simpson untuk menentukan jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan dan langkah pengajaran

 

Nota-nota penilaian yang berkaitan dengan tajuk-tajuk diatas boleh di perolehi daripada link-link berikut:

 

http://www.geocities.com/Athens/Oracle/3930/index.html

http://www.ppk.kpm.my/faq_matsains.htm

http://members.tripod.com/acs_sban/kurikulum/panitia/kimia/rcgkimia.html

http://www.sabah.net.my/gordie/mpks/jurnal.htm

http://www.mitra.net.id/family/Indonesia/r-keluarga/pendidikan/bloom.htm

http://dbp.gov.my/dbp98/majalah/bahasa21/dis/j12ajar.html

http://mahirkbkk.tripod.com/alat.htm

http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/affsys/affdom.html (Taksonomi Krathwohl)

 

 

KLIK DISINI UNTUK BALIK KE LAMAN UTAMA