Make your own free website on Tripod.com
PEJABAT KESIHATAN DAERAH BALING
Kesihatan Persekitaran

Home

GAKI | Pengenalan | CDC | Misi | Pentadbiran | Kesihatan Persekitaran | PROMOSI KESIHATAN | Kawalan Mutu Makanan | KESIHATAN PEKERJAAN & ALAM SEKITAR | Kesihatan Asas & Keluarga | Berita Semasa
Airplane Taking Off

Bahagian ini memaparkan beberapa aktiviti utama yang di jalankan mengikut unit-unit yang telah ditetapkan oleh jabatan ini. ..Here we will highlight the issues and main activity of the organisasi to make visitors to our site familiar with our position.

Jawatan Inspektor Kesihatan telah ditukar nama kepada Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran dibawah Sistem Saraan Malaysia (SSM) mulai dari 1hb.Nov.2002, yang mana terdiri dari tiga (3) organisasi utama yang terdiri dari:
 1. Epidemiologi
 2. Kawalan Mutu Makanan
 3. Promosi Kesihatan.

Objektif Organisasi:

 1. Untuk mengurangkan kadar morbiditi dan motaliti yang bersangkutan dengan penyakit-penyakit dengan cara:
  1. Penyelengraan dan mengemaskini rangkaian survelan bagi spekulasi pengesanan awal kejadian wabak-wabak penyakit.
  • Kajian atas punca utama morbaiditi dan motaliti serta mengembangkan kaedah siasatan, diagnosa, pencegahan dan penghapusan punca-punca dan sumber tersebut.
  • Mengagalakkan perhubungan yang rapat diakalngan kakitangan dan perkhidmatan lain yang mempunyai hubungan dengan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit.
  • Mempertingkatkan aktiviti kawalan mutu makanan dan promosi kesihatan dari masa kesemasa.
Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran
ik.jpg

Unit Kawalan Penyakit Berjangkit:
 
Program Kawalan Penyakit Berjangkit (Epidemiologi) termasuklah pencegahan dan kawalan penyakit  termasuklah penyakit Bawaan Vektor, Tibi dan Kusta serta penyakit-penyakit tidak berjangkit.
 
Objektif

Mengawasi kejadian taburan penyakit-penyakit mengikut tempat, masa dan orang serta menjalankan langkah-langkah kawalan dan pencegahan bagi menurunkan kadar morbiditi dan mortaliti.

Kejadian Penyakit Yang Boleh Dicegah Melalui Imunisasi:

Penyakit

1999

  2000

2001

2002

TB

37

54

53

Dipteria

0

0

0

Polio

0

0

0

Tetanus

0

1

0

Batuk Kokol (Pertusis)

1

0

0

Hepatitis B

5

7

0

Campak

19

36

0

Kejadian Penyakit Berjangkit Bawaan Air dan Makanan

Penyakit Bawaan Air

 dan Makanan

1999

2000

2001

TAUN

2

0

1

TIFOID

17

5

1

KERACUNAN MAKANAN

10

6

68

HEPATITIS A

0

0

0

DISENTRI

0

0

1

Kejadian Penyakit BerjangkitMelalui Hubungan Kelamin (STD)

Penyakit

1999

2000

2001  

2002

Gonorrhea

1

0

1

Sifilis

3

0

0

HIV/AIDS

10/2

3/0

5/0