Make your own free website on Tripod.com

hala_pmr.gif (4403 bytes)

<<< PENGISISAN

1.     HALA TUJU ANDA SELEPAS PMR

 • SEKOLAH MENENGAH HARIAN
 • SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH
 • MAKTAB RENDAH SAINS MARA
 • SEKOLAH MENENGAH BERASRAMA PENUH SWASTA YAYASAN SAAD
 • MAKTAB TENTERA DIRAJA
 • SEKOLAH PERTUKANGAN PERANTIS TENTERA DARAT
 • SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
 • SEKOLAH MENENGAH VOKASIONAL
 • BEKERJA

2  UMUR

 • 16 tahun ke atas
 • Pelajar sekolah bantuan penuh kerajaan atau pelajar sekolah swasta/calon
  persendirian

KELAYAKAN

 • Sekurang-kurangnya lulus D satu mata pelajaran

 • 7A bagi pelajar lelaki dan 8A bagi pelajar perempuan serta aktif menyertai
                    kegiatan ko-kurikulum di sekolah.
          3.6    Sekurang-kurangnya LULUS 3A dalam mata pelajaran yang ditetapkan
          3.8    Sekurang-kurangnya LULUS 2C dalam mata pelajaran yang ditetapkan
          3.9    Mengikut pekerjaan yang ditawarkan

4.0  KELEBIHAN MEMILIH SEKOLAH BERASRAMA PENUH
        4.1     Berpeluang mengikuti pelajaran dengan lebih selesa dengan jumlah
                  pelajar 25 orang dalam satu kelas
        4.2    Tinggal diasrama dengan bayaran yang paling minima
        4.3    Kemudahan dewan belajar, ibadah, makan dan riadah disediakan.
        4.4    Rawatan kesihatan 24 jam dan percuma
        4.5    Waktu belajar yang sistematik dan tersusun
        4.6    Pemberian wang saku kepada pelajar yang datang dari keluarga kurang                    mampu.

5.0  RUMUSAN
        5.1    Peluang memilih sekolah yang baik dan selesa adalah bergantung kepada                     kelayakan PMR yang anda miliki
        5.2    Lebih cemerlang keputusan anda lebih banyak pilihan untuk anda
        5.3    Peluang sentiasa terbuka kepada anda tepuk dada tanya selera sekolah                   bagaimanakah yang anda idamkan

6.0  INGAT ! ! !
        Halatuju selepas PMR adalah penting kerana ia menentukan bidang kerjaya yang akan anda ceburi pada masa hadapan bergantung kepada subjek yang anda ambil untuk sijil terbuka ditingkatan 5 sebagai tiket untuk anda melanjutkan pelajaran diperingkat Intitusi Pengajian Tinggi.

<<<<<  BACK