Make your own free website on Tripod.com
sijil2000.gif (7030 bytes)

<<< PENGISIAN

1.    JUSTIFIKASI

 • Perakuan Laporan Kabinet 1979
 • Melengkapkan rantaian yang terputus (missing link) antara PMR (1993) dan STPM (1982)
 • Trenda dunia – negara maju:berpindah kepada persijilan terbuka
 • Pengguna sijil tidak lagi memerlukan pangkat (grade) sijil
 • Di bawah sistem yang ada sekarang syarat pemberian sijil terlalu ketat
 • Mewujudkan satu bentuk peperiksaan yang standard dan diiktiraf di seluruh dunia bagi sesuatu tahap

 

2.     PRINSIP

 • SPM Lama bersifat rijid, group dan sijil mati
 • SPM Terbuka bersifat flexible, individualised

 

3.   KONSEP

 • Keperluan FPN, Dasar Kurikulum dan dasar Pendidikan Kebangsaan
 • Mengekalkan status pengiktirafan sijil di dalam dan di lur negara
 • Selari dengan wawasan 2020

 

4.      PENAWARAN MATA PELAJARAN

 • Syarat Minimum wajib mengambil mata pelajaran teras:
  • BM/BI/Matematik/Sains/Sejarah/Pendidikan Islam @ Pendidikan Moral
 • Pengecualian:
  • Sains Teras tidak perlu bagi calon yang mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran sains tulen
  • Pendidikan Islam tidak perlu bagi calon yang mengambil sekurang-kurangnya satu mata pelajaran Pengajian Islam lain.

5.      PENAWARAN MATA PELAJARAN SPM (V)

 • SPM(V) dimansuhkan dan mata pelajaranya disenaraikan bersama SP

6.    SIJIL HIDUP

 • Sijil Hidup bermaksud SPM boleh dipatching dengan syarat sudah ada sijil SPM bermula tahun 2001.

7.      KELAYAKAN UNTUK MENGAMBIL SPM

 • Pelajar Tingkatan 5
 • Telah mengambil peperiksaan SPM/SPM(V)/MCE/SC/FMC
 • 19 tahun pada 1 Januari tahun peperiksaan

8.    SYARAT PENDAFTARAN

 • Calon mengambil pertama kali:
  • mata pelajaran wajib
  • mata pelajaran pilihan
 • Calon mengulang:

- seperti calon mengambil pertama kali

 • Calon patching:
  • setelah mendapat sijil SPM

9.       PELAPORAN SIJIL

 • Tiada pemeringkatan Sijil (grade)
 • Tiada penggunaan agregat
 • Syarat minimum – lulus Bahasa Melayu
 • Semua mata pelajaran yang lulus dicatatkan
 • Pelaporan pencapaian mata pelajaran 1 – 9
 • Tiada SAP

10.   SYARAT PEMBERIAN SIJIL

 • Lulus Bahasa Melayu
 • 1A ) CEMERLANG
  2A )

  3B )
 • 4B ) KEPUJIAN
  5C )
  6C )
 • 7D ) LULUS
 • 8E )

 • 9G ) GAGAL

11.     JADUAL MASA PELAKSANAAN

 • Januari 2000
  • Pendaftaran calon untuk peperiksaan tahun 2000
 • Nov – Dis 2000
  • Peperiksaan SPM Persijilan Terbuka pertama
 • Mac 2001
  • Pengumuman keputusan
 

 

PAKEJ

KOMBINASI MATA
PELAJARAN

CONTOH

1 (a)

Sains Tulin

Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan +2/3 mata pelajaran sains tulin

 • semua mata pe;akjaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Fizik + Biologi + Kimia (9 mp)
 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Fizik + Kimia (8 mp)
 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Biologi + Kimia (8 mp)

1 (b)

Sastera Ikhtisas

Mata pelajaran wajib + Matematik Tambahan + 2 mata pelajaran sastera ikhtisas

 • Semua mata pelajaran wajib + Matematik Tambahan + Prinsip Akaun + + Perdagangan (9 mp)

1(c)

Pengajian Islam

Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam) = 2 mata pelajaran pengajian islam + Bahasa Arab Tinggi

 • Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam) + Pendidikan al-Quran as-Sunnah + Pendidikan Syariah Islam + Bahasa Arab Tinggi (8 mp)

1 (d)

Kemanusiaan

Mata pelajaran wajib = 2/3 mata pelajaran kemanusiaan

 • Mata pelajaran wajib + Geografi + kesusasteraan Dalam Bahasa Inggeris + Muzik (9mp)

1 (e)

Vokasional

Mata pelajaran wajib = 3 mata pelajaran vokasional

 • Mata pelajaran wajib + Lukisan Geometri dan Binaan Bangunan + Teknologi Binaan Bangunan + Kerja Kayu dan Bata (9 mp)

1(f)

Sains Tambahan

Mata pelajaran wajib + Matematik Tambahan + Sains Tambahan

 • Mata pelajaran wajib + Matematik Tambahan + Sains Tambahan (8 mp)

1(g)

Teknologi Maklumat

Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + matematik Tambahan + Teknologi Maklumat + mata pelajaran sains tulin atau Sains Tambahan

 • Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Teknologi Maklumat + Fizik + Kimia (9 mp)

 

 

 ^ ^ ^ ke atas

Pakej

Kombinasi Mata Pelajaran

Contoh

2 (a)

Sains Tulin – Teknologi

Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + 2/3 mata pelajaran sains tulin + mata pelajaran teknologi

 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Fizik + Kimia + Lukisan Kejuruteraan (9 mp)
 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Fizik + Kimia + Lukisan Kejuruteraan + pengajian Kejuruteraan (10 mp)
 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + Fizik + Biologi + Kimia + Sains Pertanian (10 mp)

2 (b)

Sains Tulin – Sastera Ikhtisas

Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + matematik Tambahan + 2 mata pelajaran sains tulin + mata pelajaran sastera ikhtisas

 • Semua mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + matematik tambahan + Fizik + kimia + Prinsip Akaun + Perdagangan (10 mp)

2 (c)

Pengajian Islam – Sains Tulin

Mata pelajaran wajib (kecuali Sains) + Matematik Tambahan + 2 mata pelajaran pengajian islam + Bahasa Arab Tinggi + 2/3 mata pelajaran sains tulin

 • Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam dan Sains) + Pendidikan al-Quran as-Sunnah + Pendidikan Syariah Islamiah + Bahasa Arab tinggi + Fizik + Kimia + Biologi + Matematik Tambahan ) 11 mp)
 • Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam dan Sains) + Pendidikan al-Quran as-Sunnah + Pendidikan Syariah Islamiah + Bahasa Arab tinggi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan (10 mp)

2 (d)

Pengajian Islam– Teknologi

Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam dan Sains) + Matematik tambahan + 2 mata pelajaran pengajian islam + Bahas Arab tinggi + 2 mata pelajaran sains tulin + 1 mata pelajaran teknologi

 • Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam dan Sains) + Pendidikan al-Quran as-Sunnah + Pendidikan Syariah Islamiah + Bahasa Arab Tinggi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Lukisan Kejuruteraan (11 mp)

 

 

2 (e)

 

Pengajian Islam – Sastera Ikhtisas

 

Semua mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam) + 2 mata pelajaran pengajian islam + Bahasa Arab Tinggi + Matematik Tambahan + 2 mata pelajaran sastera ikhtisas

 

 • Mata pelajaran wajib (kecuali Pendidikan Islam dan Sains) + Pendidikan al-Quran as-Sunnah + Pendidikan Syariah Islamiah + Bahasa Arab Tinggi + Fizik + Kimia + Matematik Tambahan + Ekonomi Asas + Prinsip Akaun (11 mp)

2 (f)

Sastera Ikhtisas -

Teknologi Maklumat

Mata pelajaran wajib + mata pelajaran yeknologi maklumat +1/2 mata pelajaran sasetra ikhtisas

 • Mata pelajaran wajib + Prinsip Akaun + perdagangan + Teknologi Maklumat (9 mp)
 • Mata pelajaran wajib + Perdagangan + Teknologi Katering + Penyediaan dan Perkhidmatan Makanan

2 (g)

Kemanusiaan- Sastera Ikhtisas

Mata pelajaran wajib + 2 mata pelajaran kemanusiaan + 1 mata pelajaran sastera ikhtisas

 • Mata pelajaran wajib + Geografi + Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris + Prinsip Akaun (9 mp)

2 (h)

 

 

Sains Tambahan-

Sastera Ikhtisas

Mata pelajaran wajib + Matematik Tambahan + Sains Tambahan + 1 mata pelajaran sastera ikhtisas

 • Mata pelajaran wajib + Matematik tambahan + Sains Tambahan + Ekonomi Asas

(9 mp)

 

 ^ ^ ^ ke atas

Jenis Sekolah

% pelajar sains & teknologi

% sains sosial

Sekolah Berasrama Penuh

100

0

Sekolah Menengah Teknik

100

0

Sekolah Menengah Teknik-Vokaisonal

60

40

Sekolah Menengah Kebangsaan Agama

50

50

Sekolah Perdana&Sekolah Terkawal

80

20

Sekolah Biasa – Bandar

60

40

Sekolah Biasa – Luar Bandar

40

60

 ^ ^ ^ ke atas

 

Pakej

Bidang Pengajian

1

Sains Tulin

Sains, sains gunaan, perubatan, pergigian, kejuruteraan, teknologi maklumat, sains matematik, teknologi polimer, kimia industri, sains makanan, sains komputer, pendidikan, arkitektur, tekstil, mikrobiologi, farmasi, ukur bahan, perakaunan.

2

Sastera Ikhtisas

Perakaunan, ekonomi, perdagangan, pendidikan,pentadbiran, perniagaan.

3

Pengajian Islam

Pengajian islam, usuluddin, perundangan Islam, bahasa Arab, kesusasteraan Arab, dakwah.

4

Kemanusiaan

Sejarah, geografi, sains sosial, perundangan, bahasa dan kesusasteraan Melayu/Inggeris, pendidikan, muzik.

5

Vokasional

Bidang vokaisonal bergantung kepada pakej yang pelbagai

6

Sains Tambahan

Sains sukan, sains dengan pendidikan, kejuruteraan (diploma), sains komputer, sains matematik, perakaunan

7

Teknologi Maklumat

Teknologi maklumat, kejuruteraan perisian, analisis sistem, kejuruteraan komputer.

8

Sains Tulen - Teknologi

Sains, sains gunaan, kejuruteraan, teknologi maklumat, sains matematik, teknologi polimer, kimia industri, sains komputer, pendidikan, arkitektur, teknologi tekstil, farmasi, ukur bahan, perakaunan, perdagangan.

9

Sains Tulen – Sastera Ikhtisas

Pelbagai bidang sains dan teknologi, perakaunan, ekonomi, perdagangan

10

Pengajian Islam – Sains Tulen

Pelbagai bidang sains, agama, kejuruteraan, perubatan

11

Pengajian Islam - Teknologi

Pelbagai bidang pengajian agama, kejuruteraan, pendidikan

12

Pengajian Islam – Sastera Ikhtisas

Pelbagai bidang pengajian agama, perundangan, perakaunan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, pendidikan, perbankan

13

Sastera Ikhtisas – Teknologi Maklumat

Perakaunan, pendidikan, ekonomi, perdagangan, perbankan

14

Kemanusiaan – Sastera Ikhtisas

Geografi, pendidikan, muzik, perakaunan, ekonomi, kesusasteraan, perdagangan, perbankan

15

Sains Tambahan – Sastera Ikhtisas

Sains, matematik, perakaunan, ekonomi, pendidikan

                                                                     ^ ^ ^ ke atas