Make your own free website on Tripod.com
SEKOLAH MENENGAH SAINS MUZAFFAR SYAH MELAKA

LAPORAN TAHUNAN PANITIA 1998

DAN

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA 1999

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

 
 
1.0. Ketua Panitia: Pn.Halipah bt. Mat Rashid
  Ahli : Tn.Hj. Ali b. Ahmad (ketua Bidang)

Tn.Hj.Mohamad b. Bokhari

Tn.Hj.Mohd Rani b. Makhtar

Pn.Azniza bt. Azmi

Pn.Wan Norzakiah bt. Abdullah

En.Bistamam b. Talib

Pn.Zulindawati Mohd Jais

2.0 Latar Belakang  
  2.1.
 
 

2.2.
 
 

2.3.

Pelajar wajib mengambil mata pelajaran Bahasa Melayu sebagai mata pelajaran teras.

Guru-guru mempunyai pengkhususan dan pengalaman dalam pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu

Suasana pengajaran dan pembelajaran terancang

3.0. Isu  
  Didapati keputusan peperiksaan PMR dan SPM belum mencapai pelunjuran
  3.1. Pelunjuran dan Analisis Pencapaian Bahasa Melayu PMR 1995-1999
 
A
B
C
D
E
Pelunjuran 1995
100
0
0
0
0
Pencapaian
83.5
16.5
0
0
0
Pelunjuran 1996
100
0
0
0
0
Pencapaian
94.4
5.6
0
0
0
Pelunjuran 1997
100
0
0
0
0
Pencapaian
98.3
1.7
0
0
0
Pelunjuran 1998
100
0
0
0
0
Pencapaian
100
       
Pelunjuran 1999
100
       
Pencapaian          

3.2. Pelunjuran, Analissis Pencapaian Bahasa Melayu SPM 1995-1999
 
A1-A2
C3-C4
P7-P8
F9
GRED

PURATA

Pelunjuran 1995
60 
40
-
0
100
Pencapaian
42.52
55.91
1.57
0
100
Pelunjuran 1996
70 
30
-
-
100
Pencapaian
81.7
18.3
-
0
100
Pelunjuran 1997
80
20
-
0
100
Pencapaian          
Pelunjuran 1998
90
10
   
100
Pencapaian          
Pelunjuran 1998
100
       
Pencapaian          

3.3. Perbandingan Keputusan Bahasa Melayu
PMR
SPM
 
1997
1998
 
1997
1998
A
98.3
100
A1-A2
81.2
 
B
1.7
0
C3-C4
18.8
 
C
0
0
P7-P8
0
 
D
0
0
F9
0
 

Keputusan 100%
 
4.0. Matlamat
  Membina dan mengukuhkan pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kecemerlangan sebagaimana yang telah digariskan oleh SBP
5.0. Objektif
  5.1. Mencapai kecemerlangan dalam pendidikan Bahasa Melayu di peringkat PMR iaitu 100% A.

Mencapai kecemerlangan (100%) lulus bagi Bahasa Melayu di peringkat SPM iaitu 90% (A1-A2) dan 10% (C3-C4)

6.0. Strategi
  6.1. Pengetua/Pentadbir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1.1.
 
 

6.1.2.

6.1.3.

Sentiasa memberi motivasi kepada pelajar-pelajar dan guru-guru tentang pentingnya mata pelajaran Bahasa Melayu

Mengatasi masalah pembelajaran dalam Bahasa Melayu dengan segera berkaitan dengan bahan bacaan di Pusat Sumber.

Berusaha menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan Bahasa Melayu Baku dengan sebaik mungkin.

  6.2. Guru-Guru
    6.2.1.
 
 
 
 

6.2.2.
 
 

6.2.3.
 
 

6.2.4.

6.2.5.

Meningkatkan usaha memperolehi pengalaman pengajaran dengan menggunakan pelbagai teknik mengajar yang berkesan selaras dengan konsep KBSM

Jelas akan objektif dan peranan masing-masing di dalam merealisasikan Wawasan Sekolah Berasrama Penuh.

Mengikuti perkembangan Staf - cara memeriksa Kertas 1 dan 11 Bahasa Melayu SPM

Mengesan kelemahan pelajar dan memberi perhatian segera.

Mengikuti kursus yang dianjurkan oleh Jabatan pendidikan Melaka dan Pusat Kegiatan Guru Daerah.

  6.3. Pelajar
    6.3.1. Mesti mempunyai motivasi yang tinggi dan minat terhadap perkembangan Bahasa Melayu

Mesti mempunyai kesedaran tentang kepentingan Bahasa Melayu seperti rajin membaca dalam menentukan gred dan berusaha meningkatkan kemahiran berbahasa.

Mesti bersikap terbuka, berinteraksi antara guru dan pelajar aktif dan mengambil bahagian dalam persatuan.

Mesti mempunyai daya saing yang tinggi dan teknik kemahiran belajar yang baik.

Bersikap bantu membantu sesama rakan sebaya dalam meningkatkan kefahaman dan kecemerlangan.

  6.4. Lain-lain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.4.1.
 
 
 
 

6.4.2.
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.3.

6.4.4.
 
 

6.4.5.
 
 

6.4.6.
 
 
 
 

6.4.7.
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4.8.

 

Perpustakaan perlu dilengkapi banyak bahan-bahan bacaan luas, artikel, majalah Dewan Siswa, Dewan Bahasa, Pelita Bahasa, Akhbar Pengguna, Minda Pelajar dan bahan-bahan rujukan

Penggunaan ABM seperti carta, transperansi, majalah hendaklah digunakan secara berkesan.
 
 
 
 
 
 

Kertas cetak perlu diperuntukkan lebih untuk kemudahan latihtubi.

Ceramah strategi menjawab soalan diadakan terutama Tingkatan 3 dan Tingkatan 5.

Kelas pemulihan/pengkayaan mesti jalankan mengikut kelemahan dan kekuatan pelajar.

Menggalakkan pelajar-pelajar membeli sendiri majalah-majalah Dewan Siswa, Dewan Masyarakat, Pelita Bahasa, Majalah Pengguna selain dibekalkan oleh pihak perpustakaan.

Penyusunan Jadual Waktu

Semasa menyusun jadual waktu, sekurang-kurangnya dua tingkatan berjalan serentak untuk membolehkan pelajar-pelajar mengadakan aktiviti bersama seperti pertandingan perbahasan, forum, pertandingan berbalas pantun dan sebagainya.

Rakan mata pelajaran diwujudkan untuk membantu pelajar-pelajar lemah. 

7.0. Aktiviti  
  7.1. Aktiviti Tingkatan 5
BIL
AKTIVITI
JANGKA MASA
TINDAKAN
CATATAN
1. Mesyuarat KMK guru Jan-Nov

1 bulan sekali

Panitia Guru Penyelaras Tingkatan  
2. Forum/Majalah Dalam Kelas (MDK) Feb-Sept

1 bulan sekali

Guru Bahasa Melayu  
3. Penulisan Esei(Kem.Berfikir dan isu semasa - 1 tajuk semua tingkatan) Ujian Bulanan Guru Bahasa Melayu  
4. Catatan Kosa Kata Setiap minggu persekolahan Guru Bahasa Melayu  
5. Analisis soalan SPM Kertas 1 dan 11 Mei-Sept Guru Bahasa Melayu  
6. Latih-tubi Model Bahasa Melayu SPM Jul-Okt Guru Bahasa Melayu  
7. Ceramah Strategi Menjawab Bahasa Melayu SPM Sept/Okt Panitia/Kaunseling  
8. Kelas tambahan/tutorial/ klinik Bahasa Melayu Masa free pelajar dan guru Guru-Guru Bahasa Melayu  
9. Folio Lisan Bahasa Melayu April Guru-Guru Bahasa Melayu  
10. Pidato umum/kelas/di perhimpunan Setiap minggu Guru Bahasa Melayu  

7.2. Aktiviti Tingkatan 4
 
BIL
AKTIVITI
JANGKA MASA
TINDAKAN
CATATAN
1. KMK Setiap bulan Guru Bahasa Melayu  
2. Pertandingan Mengarang Ujian bulanan Guru Bahasa Melayu  
3. Folio Mei-Jun Guru Bahasa Melayu  
4. Kosa Kata Sepanjang Tahun Guru Bahasa Melayu  
5. Majalah Dalam Kelas (MDK) Sepanjang Tahun

Jan-Nov

Guru Bahasa Melayu  

 

7.3. Aktiviti Tingkatan 3
 
BIL
AKTIVITI
JANGKA MASA
TINDAKAN
CATATAN
1. KMK Setiap bulan Guru Bahasa Melayu  
2. Pertandingan Mengarang Ujian bulanan Guru Bahasa Melayu  
3. Kelas Pengkayaan April-Okt Guru Bahasa Melayu  
4. Karangan contoh Sepanjang Tahun Guru Bahasa Melayu  
5. Bacaan Perpustakaan Sepanjang Tahun Guru Bahasa Melayu  
6. Analisis Soalan PMR yang lepas Jan. Guru Bahasa Melayu  
7. Menjawab contoh-contoh soalan PMR yang lepas Jun-Okt Guru Bahasa Melayu  
8. Pembimbing rakan m/pelajaran Julai-Okt Guru Bahasa Melayu  
9. Ceramah PMR Okt Guru Bahasa Melayu  

 

7.4. Aktiviti Tingkatan 2
 
BIL
AKTIVITI
JANGKA MASA
TINDAKAN
CATATAN
1. KMK Setiap bulan Guru Bahasa Melayu  
2. Pertandingan Pantun/Pidato Mei  Guru Bahasa Melayu  
3. Amalan Komunikasi/kelas Seminggu sekali Guru Bahasa Melayu  
4. Pembimbing rakan mata pelajaran Sepanjang masa Guru Bahasa Melayu  
5. Bacaan Perpustakaan Sepanjang tahun Guru Bahasa Melayu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.5. Aktiviti Tingkatan 1
 
BIL
AKTIVITI
JANGKA MASA
TINDAKAN
CATATAN
1. KMK Guru Jan-Nov (2 bulan sekali) Guru Bahasa Melayu  
2. Kuiz 1 bulan sekali Guru Bahasa Melayu  
3. Buku Skrap(tambahan) Mei Guru Bahasa Melayu  
4. Membuat rujukan: mencari maklumat berkaitan tajuk karangan/lisan dalam pelbagai bidang Jan-Okt(1bulan sekali) mengikut jadual waktu pengajaran Guru Bahasa Melayu  
5. Pidato Umum(Pengucapan Awam)  Jan-Okt

(Seminggu 2 x)

Guru Bahasa Melayu  
6. Bacaan Perpustakaan Sepanjang tahun Guru Bahasa Melayu  

 
 
8.0. Kawalan  
  8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Membuat post mortem setiap selepas ujian dan peperiksaan

Laporan berkala terhadap keputusan dan rancangan.

Membuat pencerapan atau pemantauan terhadap guru-guru pelatih perlu untuk menambah pengalaman

Penilaian:

    8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

Penilaian dibuat secara formatif dan sumatif

Pencapaian diukur melalui pencapaian program dalam ujian peperiksaan

Pelajar juga dinilai hasilnya melalui kerja-kerja rumah dan tugasan serta sikap pelajar-pelajar dan proses pembelajaran.

  8.5. Carta Gantt (Lihat Lampiran)
9.0. Penutup
  Diharapkan dengan perancangan dan pelaksanaan program ini dapat mencapai objektif yang dikehendaki. Kerjasama daripada semua pihak perlu dalam menangani segala kekangan yang boleh menyebabkan objektif ini tidak tercapai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERANCANGAN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 5 
 

BIL

 

MASALAH

STRATEGI
 

AKTIVITI

SASARAN
1. Pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan pelajar Mesyuarat panitia dan KMK guru

Perkembangan Staff (Guru Bistari)

- guru-guru berbincang 1 

bulan sekali, bertukar- 

tukar idea dan 

pengalaman

Guru-guru

2. Pelajar kurang isi fakta- penulisan Mengadakan forum - Pelajar merujuk, 

mengumpul maklumat dan 

membentangkan kertas 

kerja, mencatat dan 

bertukar-tukar idea

Pelajar

3. Penulisan esei belum memuaskan dan menarik Penulisan esei tambahan tajuk(Isu semasa dan Kem. Berfikir)

- Pelajar menulis esei 

dengan membuat rujukan

- Edarkan contoh esei

Pelajar
 
 

Pelajar kelas

pemulihan

4.

Kekurangan kosa kata yang terbaru dan menarik Senarai, kosa kata di dalam buku catatan - Pelajar-pelajar ditugaskan

berkumpulan merujuk

kamus, memberi makna

dan menulis contoh

ayat dalam buku catatan

Pelajar

5. Penekanan topik, tajuk, prosa klasik/ puisi Analisis soalan - Kertas 1 dan 11 - penekanan kepada tajuk/puisi yang belum keluar

- Pelajar membuat catatan

tajuk/puisi sudah keluar

Peperiksaan SPM

Pelajar

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEKOLAH MENENGAH SAINS MUZAFFAR SYAH

AIR KEROH,

75450 MELAKA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN TAHUNAN PANITIA 1998

DAN

PERANCANGAN TAHUNAN PANITIA 1999
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU

 


 
 
 
 
1. Mesyuarat Panitia KMK

2. Forum

3. Penulisan Esei

4. Sudut - Kosa Kata

5. Analisis Soalan BM SPM

6. Latih tubi Model SPM

7. Ceramah Strategi Menjawab BM SPM

8. Kelas Tambahan/Tutorial/Klinik

9. Folio Lisan BM

10. Pidato Umum/Kelas/Perhimpunan


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nama Pelajar - Kelas Pemulihan) Tingkatan 5


 
BIL
NAMA PELAJAR
Tingkatan
Pertengahan Tahun
Ogos
Akhir Tahun
1. Khairul Umam b. Md.Sai
5 Alpha
75
62
66
2. Saiful Azmir
5 Sigma
65
66
68
3. Aziah Asmawi
5 Sigma
71
68
69
4. Ezzad Aziz
5 Omega
67
68
69
5. Ali Imran
5 Beta 
64
59
71
6. Chan Kah Heng
5 Beta
57
66
70
7. Jeffrin A.Hairy
5 Beta
69
68
71
8. Kuan Wai Mun
5 Beta
61
68
67
9. Sri Mas Diana Mahmud
5 Beta
62
64
71
10. Syed Jefrizul Syed Jamal
5 Sigma
67
66
69
11. Ahmad Fuad bin Alias
5 Sigma
66
   
12. Mohd Fazil bin Ab.Rahman
5 Omega
   
64
13.. Nasireen bt. Mohd Yunus
5 Omega
   
64
14. Safraizah bt. Abdul Aziz
5 Omega
   
62
15. Nor Shakirah bt.Adnan
5 Sigma
   
65
16. Mohd Nazreen
5 Omega
76
80
66
17. Syed Mohd Fadli Syed Ismail
5 Omega
   
58
18. Ahmad Adha b. Lokman Hakim
5 Omega
   
67

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nama Pelajar - Kelas Pemulihan) Tingkatan 3


 
BIL
NAMA PELAJAR
Tingkatan
Pertengahan Tahun
Ogos
Akhir Tahun
1. Amir bin Shamsudin 3 Beta
60
53
57
2. Syed Aizat bin Said Salleh 3 Sigma
63
68
65
3. Azrah bt. Hamzah 3 Sigma
63
64
65
4. Nur Mazli bin Ramli 3 Beta
70
78
69
5. Nur Hamzee bin Nordin 3 Beta
67
71
76
6. Aida Nursaleha 3 Sigma
61
68
65
7. Liza Juhaida bt. Mohd 3 Omega
68
67
67