Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
BUNYI BINATANG
Saya ayam, kok kok kok kok kok,
Saya ayam, kok kok kok kok kok,
Saya ayam, kok kok kok kok kok,
Kami bunyi, kok kok kok kok kok,

Saya itik, pak pak pak pak pak,
Saya itik, pak pak pak pak pak,
Saya itik, pak pak pak pak pak,
Kami bunyi, pak pak pak pak pak,

Saya burung, pit pit pit pit pit,
Saya burung, pit pit pit pit pit,
Saya burung, pit pit pit pit pit,
Kamoi bunyi, pit pit pit pit pit,


BUNYI BINATANG
Nama (Malay Name) Bunyi Binatang
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 58.00
Nama Lain (Other Names) Animal Sounds
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes
Lihat Lirik dalam Inggeris
(See Lyrics in English)


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Wazata Zain

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 2


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur