Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
BANGUN PAGI
Ku ku ku, ayam berkokok,
Oh oh oh, saya dah bangun,
La la la, saya dah mandi,
Mak oh mak, saya minum kopi,


BANGUN PAGI
Nama (Malay Name) Bangun Pagi
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) D Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 19.00
Nama Lain (Other Names) Wake Up in the Morning
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Abu Hassan Ali

Nada Asal (Original key) = D Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 3


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur