Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
MAKAN ROTI
Kita rasa gembira,
Makan roti perata,
Rasa kenyang la la la,
Kita makan bersama.

Mari-mari semua,
Basuh tangan bersama,
Hati suka la la la,
Mari mari semua.


MAKAN ROTI
Nama (Malay Name) Makan Roti
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 2
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 20.00
Nama Lain (Other Names) Eating Bread
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Salmah Mat Jali

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 4


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur