Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
MARI KAWAN

Marilah sama-sama,
Kawan-kawan semua,
Tepok tangan bersama,

Sambil kita menyani,
Ayun tangan sekali,
Pandang kanan dan kiri,


MARI KAWAN
Nama (Malay Name) Mari Kawan
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 15.00
Nama Lain (Other Names) Come Friends
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik (Music Composer) = Hashim M. Noh

Gubahan Lirik (Lyric Composer) = Hashim M. Noh

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 7


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur