Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
HUJAN DAH TURUN

Tip tap tip tap hujan dah turun,
Tip tap tip tap hujan dah turun,
Tip tap tip tap baju dah basar,
Mari kita ambil payung.


HUJAN DAH TURUN
Nama (Malay Name) Hujan Dah Turun
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) D Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1 (Solo)
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 39.00
Nama Lain (Other Names) It Is Raining
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Abu Hassan Ali

Nada Asal (Original key) = D Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 8


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur