Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
BAPAKU PULANG

Bapaku pulang dari kota,
Bapaku belikan kereta,
Kerta kecil warna merah,
Boleh kubawa ke sekolah.

Pon pon pon pon pon pon pon pon,
Kerta kecilku berbunyi,
Marilah adik mari naik,
Boleh kubawa jumpa nenek.


BAPAKU PULANG
Nama (Malay Name) Bapaku Pulang
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) F Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 39.00
Nama Lain (Other Names) My Father Is Home
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Nasir Yusof

Nada Asal (Original key) = F Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 11


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur