Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
JALAN RAYA

Di jalan raya banyak bahaya,
Hendaklaj kita hati-hati,
Ikut arahan jangan lupa,
Dengar nasihat tiap hari.


JALAN RAYA
Nama (Malay Name) Jalan Raya
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) F Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 38.00
Nama Lain (Other Names) Main Road
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Hashim M. Noh

Nada Asal (Original key) = F Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 12


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur