Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
KELIP-KELIP

Berkilau nampak cahaya,
Di malam gelap jelita,
Terbang ke sini ke sana,
Kelip-kelip rupa apinya.

Hidup seperti serangga,
Terbang ke merata-rata,
Suara tidak berbunyi,
Kelip-kelip nama diberi.


KELIP-KELIP
Nama (Malay Name) Kelip-kelip
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) D Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 19.00
Nama Lain (Other Names) Firefly
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Hamid Baharuddin

Nada Asal (Original key) = D Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 16


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur