Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
TURUN NAIK TANGGA

Turun naik tangga,
Jaga langkah kita,
Pegang tangan bersama,
Bilang satu dua tiga.

Turun naik tangga,
Kita jaga diri,
Langjah kanan kiri,
Mestilah berhati-hati.


TURUN NAIK TANGGA
Nama (Malay Name) Turun Naik Tangga
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 58.00
Nama Lain (Other Names) Down and up the stairs
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Hamid Baharuddin

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 17


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur