Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
GAJAH MENARI

Saya seekor gajah di hutan sunyi,
Mencari kawan-kawan sama menari,
Lenggang-lenggang lenggang ke kanan,
Lenggang-lenggang lenggang ke kiri,
Lenggang-lenggang lenggang ke kanan,
Lenggang-lenggang ke kiri bam, bam, bam, bam,


GAJAH MENARI
Nama (Malay Name) Gajah Menari
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 58.00
Nama Lain (Other Names) Elephant Dance
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Hamid Baharuddin

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 20


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur