Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
PENJUAL KUEH

Mari-mari ke mari,
Aku ingin membeli,
Apa di dalam raga,
Cuba tolong buka.

Kuih koci,
Goreng pisang,
Nasi lemak,
Pulut panggang.


PENJUAL KUEH
Nama (Malay Name) Penjual Kueh
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) C Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 58.00
Nama Lain (Other Names) Cake Seller
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Azhar Annuar

Nada Asal (Original key) = C Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 21


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur