Make your own free website on Tripod.com

Muzik SK & SRK Tahun 1
(SK & SRK Year 1 Music)
BURUNG PIPIT

Pit pit pit berbunyi,
Terbang sambil menyanyi,
Pit pit pit berbunyi,
Riang sekali,

Mencari makanan,
Buah padi di sawah,
Pabila dah kenyang,
Terbang semula.


BURUNG PIPIT
Nama (Malay Name) Burung Pipit
Bentuk (Format) MIDI 1
Nada (Key) F Major
Bilangan Trak (Number of Tracks) 1
Saiz (Size) 1 KByte
Masa (Time) 58.00
Nama Lain (Other Names) The Sparrow
Disediakan oleh (Sequenced by) CS Ooi


Lihat Nota Muzik
See Music Notes


Nota Ringkas (Short Notes)

Gubahan Muzik & Lirik (Music & Lyric Composer) = Hashim M. Moh

Nada Asal (Original key) = F Major


Rujukan (References)


     Buku (Books)

1.       Buku Lagu Tahun 1 Untuk Sekolah Kebangsaan; Pusat Perkembangan Kurikulum, KPM
          (1982); Dewan Bahasa & Pustaka; Malaysia - mukasurat (page) 22


Pertanyaan (Inquiries)
Bahagian Teknologi Pendidikan,
Kementerian Pendidikan Malaysia,
50604 Kuala Lumpur