Make your own free website on Tripod.com
 

שאלות
?מה קורה אח שלי הכל טוב
?הכל טוב... תודה ששאלת מה איתך

?אני בסדר... שמע רגע, באיזה תוכנה אתה מכין פונטים
אמממ... הרבה אנשים שואלים אותי ת'שאלה הזו ולפעמים אני לא יודע מה לענות כי אני משתמש
בכמה תוכנות לסירוגין... למשל אם אני צריך לעשות איזשהו עיבוד גרפי אז אני עושה אותו בפוטושופ
ואם אני צריך לצייר פונט עצמו אז אני עושה את זה לפעמים בפונטלאב ולפעמים בפונטוגראפר
מדי פעם אני גם עובד בתוכנה סקאן פונט

?אוקיי. שמע, אפשר להפיץ את הפונטים שלך באתרים אחרים
בכיף אפשר להפיץ את הפונטים באתרים אחרים רק לא לשכוח להוסיף את השם שלי וקישור לאתר
כעיקרון אני מסכים להפיץ את כל הפונטים חוץ מהפונט קטנטנות כי אני רק הכנתי אותו ולא עצבתי
אז אותו אי אפשר

?אני מבין... ואפשר אולי לשנות איזשהו פונט שלך ואז לשמור תחת שם אחר
?מה אתה חושב

...אני לא יודע בגלל זה אני שואל
ברור שלא!!! איזו מן שאלה מטומטמת זו?! חל איסור לשנות איזשהו פונט שאני הכנתי... אסור

אוקיי...  טוב תודה רבה לך
תודה לך אחי, תבוא כל יום


 

Developed by Nave Segev 2001-2002