Make your own free website on Tripod.com

Perisian Sistem

Top

STRUKTUR MESIN | Ingatan Daftar | FORMAT  ARAHAN| MOD PENGALAMATAN | INPUT DAN OUTPUT| Index

STRUKTUR MESIN

·        Sistem IBM 370 adalah sejenis senibina berbanding dengan jenis-jenis komputer khusus yang lain.

·        Senibina ini diaplikasikan pada pelbagai mesin yang berbeza-beza untuk menghasilkan model-model kepada 370 jenis ini .

·        Walaupun model IBM 370 berbeza dari segi perkakasan dan lain-lain fizikal namun ia secara logiknya adalah sesuai antara satu sama lain.

·        Mana-mana program pun seharusnya memberi keputusan yang sama apabila dilarikan di salah satu  komputer yang berada dalam 370 jenis yang disebutkan diatas dengan syarat operasi-operasinya tidak bergantung kepada masa kerja atau lain-lain alatan mesin tersendiri.

·        Senibina IBM 370 telah ditingkatkan bersesuaian dengan mesin jenis sistem ini.sebanyak 360 program harus dilarikan dengan betul dalam 370 jenis ini dibawah keadaan yang hampir sama dengan yang dinyatakan diatas.

·         Senibina yang hampir sama juga diimplementasi di dalam sejumlah nombor dari pemproses yang lain oleh International Business Machine (IBM) dan juga pengeluar-pengeluar lain.

atas

 

Ingatan

·        Arahan mesin mesti disusun dalam kumpulan separuh perkataan yang bermula dengan sempadan perkataan ganda dua.

·        Arahan operan boleh bermula di mana-mana alamat dalam ingatan utama.

·        Contohnya operan 16-bit untuk arahan AH boleh bermula di mana-mana lokasi. Ia tidak perlu disusun  dalam kumpulan separuh perkataan .Walaubagaimanapun, kelajuan arahan yang dilaksanakan sangat penting untuk ditingkatkan apabila sebahagian operasi telah disusun dalam kumpulan –kumpulan yang sama.

atas

Daftar

·        Setiap daftar titik apung mempunyai 64 bit.sebahagian daftar menggunakan 2 daftar yang bersebelahan untuk menyimpan sebanyak 128 titik apungan.

·        Disamping itu juga, bilangan bit yang digunakan telah dipilih oleh pengaturcara berdasarkan nilai terbesar untuk disimpan.

 

(i)         Perpuluhan terzon

·        4 bit terkanan untuk setiap bait mengandungi perwakilan perduaan bagi nombor perpuluhan iaitu 0 sehingga 9 .4 bit terkiri untuk setiap bait  kecuali yang terakhir biasanya disetkan pada 1111 (nombor hexadecimal F); ini membuatkan kod perpuluhan terzon bagi nombor perpuluhan adalah sama seperti perwakilan aksara EBCDIC.

·        4 bit terkiri daripada bit yang terakhir mungkin ditafsirkan sebagai tanda – biasanya bit-bit ini adalah hexadecimal C(tanda posotif), D(tanda negatif)

·        atau F(tiada tanda dan dianggap positif).

·        contoh:

integer perpuluhan +53842 diwakilkan dalam zon perpuluhan sebagai hexadecimal F5F3F4C2 (menggunakan 5 bait)

·            contoh:

                           6071 (nombor perpuluhan terzon) diwakilkan kepada nombor hexadecimal 

                           F6F0F701 (4 bait)

 

(ii)          perpuluhan formal

·        setiap bait perpuluhan formal dibahagikan kepada 2 medan. Setiap medan mengandungi 4 bit.

·         Keseluruhan bait kecuali bait terakhir, setiap medan-medan mengandungi perwakilan perduaan kepada nombor perpuluhan.

·        Pada bait terakhir, medan pertama mengandungi nombor perpuluhan dam medan kedua mengandungi tanda.

 

 

·        Contoh:

Nombor perpuluhan +53842 ditukarkan kepada nombor hexadecimal 53842C (3 bait)

·   Contoh:

 6071 (nombor hexadecimal) diwakilkan kepada nombor hexadecimal                       sebagai 06071D (3 bait)

 

 

         (iii)     No Titik Apungan

           1.    Format Pendek (satu perkataan 32-bit)

           2.    Format Panjang (perkataan ganda dua 64-bit)

           3.    Format Bersambung (perkataan berganda yang berturutan(doublewords))

 

 

      Format Pendek

      1        7                          24

s

  e

                   f

 

   

 Format Panjang

   1      7                                              56

  s

    e

                                       f

 

 

 Format Bersambung

1       7                                                 56

s

     e

                                         f1

 

 

 

 1       7                                               56

s

    e

                                        f2

 

            Eksponen ditafsirkan sebagai nombor binari yang tak bertanda. Fraction (bahagian) 

           ditafsirkan sebagai nombor heksadesimal yang tak bertanda dengan “hex point”

            bergerak ke kiri bit pertama

               f1 dan f2 dicantumkan untuk membentuk bahagian-bahagian f.

 

                                       (e-64)

F*16

 

atas

 

 

FORMAT ARAHAN

i) 2 operan di dalam daftar

ii) 1 operan di dalam daftar dan 1 operan di dalam ingatan.

iii) 2 operan di dalam ingatan

                       Format arahan daftar-daftar

                         8                        4         4

       op

  r1

  r2

 

                      Format arahan daftar-indeks

                        8                        4          4          4             12

        op

  r1

  x2

  b2

      d2

 

                      Format arahan storan-storan

                   8                 4          4          4             12               4            12                 

       op

   l1

   l2

  b1

      d1

  b2

       d2

 

·        Di dalam format arahan daftar-daftar, kedua-dua operan adalah didalam no.perpuluhan atau no.titik terapung .Nombor yang didaftar dikodkan dalam format arahan sebagai r1 atau r2. Jenis daftar ditentukan oleh kod operasi untuk arahan tersebut.

atas

MOD PENGALAMATAN

atas

            INPUT DAN OUTPUT

·        Input dan output bagi IBM 370 dijalankan atau dilaksanakan untuk SIC/KE.

·        Arahan input output membolehkan CPU untuk mula, berhenti, menguji saluran tersebut dan juga untuk melaksanakan pelbagai kawalan operasi di dalam CPU .

·        Arahan ini juga mempunyai kemudahan yang membolehkan CPU untuk melaksanakan perpindahan terus bait ke bait dengan menggunakan antaramuka khusus bergantung kepada saluran tersebut.

kembali ke atas