Make your own free website on Tripod.com

nosis.jpg (8704 bytes)

cia rasite apie anarchija

apie laisvę...

karine prievole - prievarta

 

 

 

NACIZMAS ŠŪDAS

Kitataučiai lauk. Čia Lietuva. Čia Lenkija. Čia Vokietija. Laukiam naujo fiurerio atėjimo, raumeningo, raudonskruosčio lietuvio. Tegyvuoja režimas. Tegyvuoja sienos, muitinės, kariuomenė, policija, prievarta. Tegyvuoja sistema. Ar myli mane, lietuvi? Ar pasiruošęs tarnauti ir ginti valstybę? Bandymas išsaugoti tautą, aptveriant ją spygliuota viela. Išsižiok, jau matau koją, kuriai reikia įkąsti. Būk geresnis,būk geriausias,būk lietuvis! Pasiruošk, dėmesio, kąsk! Esu labai prisirišęs prie valstybinių sienų. Esu pririštas prie pasienio stulpų. Esu romantikas. Esu mylintis. Esu vidutinis krikščionis nacionalistas. Apsispardom, lenke, apsispardom, latvi, apsispardom, vokieti, ruse. Esu arklys. Ar myli save, lietuvi? Tautinių maršų, tautinio režimo ilgesys. Trispalvė poezija besipinant liežuviui. Šaknų praradimas tampant tautine banda. Nacizmas šūdas. Velniop sienas! Valstybes! Tauta? Tegyvuoja draugiška tauta. Tebūnie gyva tauta. Jei ne,- velniop. Pasaulis didelis. Pasaulis mažas.Tauta svarbu. Tauta nesvarbu. Klestėkim. Nuvaryti arkliai nusišauni. Nacizmas šūdas. Fašizmas šūdas. Rasizmas šūdas. Geriau gyventi su draugišku lenku, rusu, nesvarbu kuo, nei su idiotu tautiečiu.

 

InterReklama (<http://banner.reklama.lt>)

Čia galite rasti įdimių puslapių http://www.hardcore.lt

Stop NATO

Festivalio "Gėlių naktis" puslapis

 

 

rasyk laiskus...