ทางเดินในสวน


  
 ทางเดินในสวน ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสวน ซึ่งเราควรจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือพร้อมไปกับการจัดวางรูปแบบของสวน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ทางเดินในสวนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ทางเดินจากประตูบ้านไปจนถึงศาลาที่พัก ในสวน และ ทางเดินจากศาลาที่พักไปยังส่วนต่าง ๆ ของสวน ซึ่งรูปแบบของทางเดินทั้ง 2 ส่วนนี้อาจจะสอดคล้องกัน หรือแตกต่างกันก็ได้ แต่การจัดวางทางเดินควรกระทำอย่างระมัดระวัง และพยายามจัดให้ระบบทางเดินไหลเวียนไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด และทิศทางการเดิน ก็ควรกำหนดให้สัมพันธ์กันกับแนวตัวบ้านหรืออาคาร ไม่แนวทางใดก็แนวทางหนึ่งโดยอาจจะขนาน กันไปกับตัวอาคาร หรือตั้งฉากกับตัวอาคารก็ได้  
 
 
 นอกจากนี้ทางเดินภายในสวนควรกำหนดขึ้นอย่างมีจุดหมาย เช่น ทางเดินไปยังสนามเด็กเล่น ศาลา ที่พัก หรือลัดเลาะไปตามส่วนต่าง ๆ ของสวน โดยอาจจะจำทางแยกย่อยไปตามจุดต่าง ๆ ก็ได้ ควรจัดวางอย่างระมัดระวัง เพราะอาจทำให้พื้นที่สนามเสียไป และไม่ควรทำทางเดินอย่างไร้จุดหมายเพราะจะทำให้ผู้เดินเกิดความสับสน
  
รูปแบบของทางเดิน
ทางเดินในสวนแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ ทางเดินแบบแยก เป็นทางเดินภายในสวนที่อาศัยการก้าวเท้าเป็นหลักในการจัดวาง วัสดุที่นิยมใช้คือ ศิลาแลงชนิดกลมและสี่เหลี่ยม กระเบื้องปูทางเท้า หินรูปลักษณะแบน เช่นหินกาบ หินทราย รูปทรงที่เหมาะสม
 
การเลือกใช้ควรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ และลักษณะ ของพื้นที่ที่ต้องการวางด้วย ทางเดินแบบต่อเนื่อง มักนิยมสร้างระหว่างประตูรั้วเข้าสู่ตัวบ้าน ขนานกับถนนรถยนต์เข้าบ้านและบางส่วนของสวนที่เป็นรูปโค้ง วัสดุที่นิยมใช้สร้างทางเดินแบบนี้คือ ศิลาแลง แผ่นหินทราย แผ่นหินอัคนี อิฐปูต่อเนื่องเป็นลวดลายต่าง ๆ หรือจะเป็นบล็อกปูพื้นรูปตัวไอ ตัวหนอน กระเบื้องเซรามิกรูปต่าง ๆ เป็นต้น
 
รูปแบบของการจัดวางทางเดินแบบต่อเนื่อง มีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบตามประเภทของวัสดุที่นำมาใช้
ยกตัวอย่างเช่นทางเดินที่เกิดจากการเรียง ตัวของอิฐ สามารถจัดวางเป็นลวดลายได้หลายรูปแบบ เช่นการวางแบบธรรมดา การวางแบบก้อนต่อก้อน การวางแบบลายตะกร้าสวน เป็นต้น

 

Make your own free website on Tripod.com