Make your own free website on Tripod.com
Hantarkan Komen Anda Terhadap Isu Ini!get this gear!

Hari Kelepasan Am: Kerajaan tidak peka, undang-undang buruh sudah lapuk.rakyat perlu perubahan.

Pekerja disektor awam tidak akan terdedah kepada keperluan untuk mendapat cuti di hari perayaan di negara Malaysia. Rakyat Malaysia yang bekerja dengan syarikat swasta akan hairan dan rasa tertindas jika mereka tahu bagaimana undang-undang buruh yang digubal dan dilaksanakan di Malaysia tidak lagi relevant dengan Keperluan semasa. Terima kasih kepada majikan yang menggunakan budi bicara yang rasional dan "common sense" tanpa mengikut arahan minimum seperti yang tertakluk kepada undang-undang buruh yang lapuk. Majoriti pekerja swasta mendapat benefit hari bercuti yang lebih baik dari apa yang diperuntukan di dalam undang-undang buruh "Holiday Act 1961 EA 60D (1).

Hari kelepasan am di Malaysia dipecahkan kepada dua pecahan;
1-Hari cuti di gazette sebagai 'National Holiday"
2-Hari cuti digazzette sebagai "State Holiday"

Cuti-cuti yang digazzette sebagai "National Holiday" adalah; Tahun Baru China, Hari Raya Haji, Awal Muharram, Hari Pekerja, Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Hari Wesak, Hari Keputraan DYMM Yang di-Pertuan Agong, Hari Kemerdekaan, Deepavali, Hari Raya Puasa, dan Krismas. Satu hari cuti diberi kepada semua hari yang tersebut diatas melainkan Hari Raya Puasa dan Tahun Baru China iaitu sebanyak 2 hari.

"State Holiday" adalah mengikut kelulusan negeri masing-masing. Sebagai contoh, Pulau Pinang mengistiharkan yang berikut sebagai hari pelepasan; 1 Januari, Hari Keputraan Governor Pulau Pinang, Thaipusam, dan Nuzul Quran.

Jumlah hari yang digazzette sebagai "National Holiday' adalah sebanyak 13 hari dan "State Holiday" untuk Pulau Pinang adalah sebanyak 4 hari. Dari kajian rambang, majority syarikat swasta memberi 16 hari cuti kepada pekerja-pekerja mereka manakala kakitangan awam memperolehi 17 hari.

Mengikut undang-undang buruh "Holiday Act 1951 EA 60D (1)", majikan perlu memberi cuti minimum sebanyak sepuluh hari sahaja. 4 hari yang wajib diberikan pelepasan adalah; Hari Kemerdekaan, Hari Keputraan DYMM Yang di-Pertuan Agong, Hari Keputraan Sultan/Governor, dan hari Pekerja. Baki dari ini adalah tertakluk kepada majikan.

Sebahagian besar majikan memberi kelepasan mengikut hari perayaan yang disambut oleh rakyat berbilang bangsa di negara ini walaupun ia adalah melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh undang-undang buruh. Sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang mahu integrasi kaum dijaga dan dipertingkatkan, maka adalah amat wajar "Holiday Act" sekarang yang nampak telah laput dan bercanggah dengan keperluan semasa negara perlu dikemas kini dengan segera. Tahap minimum hari cuti mesti dikemas kini malah pekerja dan majikan tidak lagi boleh diberi 'freedom to choose" secara bebas kerana hari cuti am adalah sensitive Walaupun bagaimana pun majikan perlu digalakan menambah hari cuti mengikut pertimbangan mereka sebagai tanggungjawab SOSiAL kepada pekerja dan negara.

Pekerja adalah asset kepada negara, majikan tidaklah boleh mendera pekerja sebagai hamba abdi dalam mengejar keuntungan semata-mata. Malah pelabur dari luar tidak akan faham akan percanggahan keperluan ini dan hanya merujuk kepada "Holiday Act" yang telah lapuk. Dengan membuang sedikit keuntungan demi memupuk integrasi antara kaum dan sebagai membalas jasa pekerja, tidak syak lagi perubahan drastic diperlukan. Undang-undang yang wujud sekarang adalah untuk "divide-and-rule" yang bersesuaian diwaktu zaman penjajahan.

Suara_industri @yahoogroups.com