Make your own free website on Tripod.com

Agensi Kerajaan
Home

 

Agensi Kerajaan ini adalah salah sebuah institusi kewangan milik perbadanan kerajaan. Contoh agensi Kerajaan yang boleh di rujuk oleh peniaga ialah MARA. Mara adalah sebuah perbadanan yang dapat membantu peniaga- peniaga baru dalam mengatasi masalah kewangan.Antara perkhidmatan yang disediakan oleh Mara ialah:

bullet

Memberi pinjaman kepada bakal usahawan bumiputera.

bullet

Pinjaman yang diberikan oleh Mara ialah:
 

bullet

Pinjaman pengangkutan untuk memulakan perniagaan perkhidmatan pengangkutan.

bullet

Pinjaman kontrak untuk membiayai kontrak yang diperolehi oleh usahawan bumiputera.

bullet

Pinjaman-pinjaman yang berkaitan dengan perniagaan lain.