Make your own free website on Tripod.com

Koperasi
Home

 

Syarikat Koperasi berhad.

a. Syarikat ini beroperasi dibawah kawalan 'The Essential (Protection & Depositors) Regulations' Julai 1986.Apabila sudah memberikan pinjaman syarikat ini akan menerima deposit.

b. Tujuan utama syarikat Koperasi ialah memberikan pinjaman kepada peminjam dan menerima deposit dari mereka.

c. Syarikat ini terdiri daripada:

bullet

Koperasi Angkatan Tentera Malaysia Bhd.

bullet

Koperasi Usaha Bersatu.

bullet

Koperasi Desa.