Make your own free website on Tripod.com

Syarikat Jaminan Kredit
Home

 

Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad (Credit Guarantee Corporation (M) Bhd)

Syarikat ini membantu anda ,iaitu para peniaga dalam mendapatkan pinjaman.Kebiasaannya syarikat ini akan memberikan perhatian mereka kepada peniaga-peniaga yang baru hendak menmulakan perniagaan mereka secara kecil-kecilan.

Antara perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat ini ialah :

bullet

Membantu peniaga-peniaga kecil mendapatkan pinjaman daripada bank perdagangan pada kadar faedah yang wajar.

bullet

memberikan pinjaman mengikut kelayakan bagi skim jaminan syarikat iaitu individu,koperasi,firma perkongsian dan syarikat modalnya berbayar kurang daripada RM 200 Ribu.