Make your own free website on Tripod.com

Syarikat Kewangan Berlesen
Home

 

(a). Syarikat Kewangan Berlesen terbahagi kepada dua kumpulan iaitu:

  1. Milikan bank

  2. bukan milikan bank

  (b). Perkhidmatan yang disediakan meliputi menerima simpanan,memberi pinjaman,kemudahan sewa beli, pemajakan dan pengurusan pelaburan.