Make your own free website on Tripod.com

Syarikat Pemajakan
Home

 

Syarikat Pemajakan adalah salah sebuah badan swasta yang juga institusi kewangan yang boleh memban tu para peniaga dalam mendapatkan pinjaman dengan cara:

Syarikat ini akan membeli mesin yang mahal dan memajakkannya kepada peniaga yang kekurangan modal. Contohnya D & C Leasing Sdn. Bhd.