Make your own free website on Tripod.com

Syarikat Pemfaktoran
Home

 

Syarikat pemfaktoran ,syarikat ini membeli invois daripada pnjual dan mengutip bayaran daripada penghutangnya. syarikat ini membeli invois pada nilai yang kurang daripada nilai invois yang sebenar.Perbezaan diantara nilai sebenar invois dan bayaran kepada penjual merupakan pendapatan syarikat pemfaktoran bagi perkhidmatannya dan risiko yang ditanggungnya.