Make your own free website on Tripod.com

SENARAI NAMA-NAMA INDAH DALAM ISLAM

Kesemua nama-nama berikut digali dari al-Quran.  Apabila menamakan anak-anak dengan nama-nama ini pastikan memanggilnya dengan sebutan yang betul agar tidak berubah maksudnya.

Nama

Maksud

'Afina

Aflah

Aghnia

Ahsanah

'Ainan

'Ainani

Alanna

'Alimah

Arani

'Arimi

Asmi'

Aswirah

Atika

Atmin

A'yun

Banun

Dalila

Dza'iqah

Fadhlih

Fakihin\

Fariha

(Orang) yang memaafkan

Beruntung

Kaya

Paling baik di antaranya

Mata air

Dua buah mata air

Kami melunakkan

(Ia) mengetahuinya

Aku mimpi melihat diriku

Yang besar

Alangkah tajam pandangannya

Gelang

(Aku) datangkan/bacakan

Sempurnakan

Mata (jamak dari 'ainun)

Anak-anak

Petunjuk, dalil, alasan

Merasakan

Kurnia-Nya

Yang menikmati (jamak)

(Dia) merasa gembira